Malá obsahová konference

4. – 6. září 2020

Aktuálně:

Od září se rozběhla činnost Obsahové komise, která bude připravovat Malou obsahovou konferenci. Členové této komise se rozdělili do pracovních týmů podle témat a nyní pracují na kartách k jednotlivým tématům.

Máte-li zájem o práci v obsahové komisi, ozvěte se na Darině Zdráhalové, která je předsedkyní této komise.

O co jde?

„Malá obsahovka“ je setkání zástupců pionýrských skupin, jehož účelem je projednat otázky související s činností Pionýra od úrovně oddílů až po velké společné akce a stanovit v této oblasti cíle i nástroje k jejich dosažení. Jsou stanoveny dva tematické okruhy, které se dále rozpadají do jednotlivých témat:

 

Činnost

Životaschopný oddíl

Soutěže a akce

Výchovné programy

 

Lidé

Kategorie 14+

Motivace a odměňování dobrovolníků

Průvodcování

Model nového systému PVC/škol v Pionýru