Malá obsahová konference

4. – 6. září 2020

Aktuálně:

Hledáme odpovědi na otázky

A budeme moc rádi, pokud nám s hledáním pomůžete. Když odpovíte na otázky, které jsou v dotazníku položeny, pomůžete připravit vstupní informace, se kterými budou ti, kteří přijedou na Vysočinu jednat o oblastech Činnost a Lidé, pracovat. Tady najdeš dotazník v elektronické podobě.

 

Oblastní jednání MOK

Rozbíhají se oblastní jednání Malé obsahové konference, kdy si každá krajská organizace volí témata podle potřeby. Budeš-li některé z témat moderovat, prostuduj si podklady pro moderátory.

 

O co jde?

„Malá obsahovka“ je setkání zástupců pionýrských skupin, jehož účelem je projednat otázky související s činností Pionýra od úrovně oddílů až po velké společné akce a stanovit v této oblasti cíle i nástroje k jejich dosažení. Jsou stanoveny dva tematické okruhy, které se dále rozpadají do jednotlivých témat:

 

Činnost

Životaschopný oddíl

Soutěže a akce

Výchovné programy

 

Lidé

Kategorie 14+

Motivace a odměňování dobrovolníků

Průvodcování

Model nového systému PVC/škol v Pionýru