Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Model nového systému PVC/škol v Pionýru

Hlavní myšlenka:

Vzdělávání je základním nástrojem pro přípravu dobrovolníků na práci v Pionýru. Působí na osobnostní rozvoj dobrovolníků, rozšiřuje jejich kompetence, motivuje je a nabízí jim další možnosti růstu a seberealizace. Vzdělávání musí být živým organismem, který se vyvíjí a reaguje na potřeby, ale i trendy vzdělávání. Proto je třeba, aby nastaly změny, které povedou ke zvýšení úrovně a atraktivity vzdělávání ve spolku.


Cíl:

Pro další rozvoj je nezbytné:

  • Upravit Směrnici pro přípravu a vzdělávání v Pionýru – osnovy jednotlivých kvalifikací s ohledem na dobrovolníky, kteří nepracují celoročně s oddílem. Kvalifikace samostatného oddílového vedoucího, kvalifikace oddílového vedoucího, kvalifikace instruktora, kvalifikace instruktora táborového oddílu. Úprava osnov kvalifikace volených a jmenovaných funkcí.
  • Zefektivnit funkčnost a kvalitu vzdělávacích center Pionýra. Vytvoření několika samostatných vzdělávacích center ze stávajících PVC. Jedno centrum vytváří servis pro více krajů. Spolupráce stávajících lektorských sborů. Samostatné financování nově vzniklého vzdělávacího centra bez návaznosti na kraje. (ve vedení zástupci jednotlivých krajů, samostatný ekonom centra, statutární zástupce zodpovědný za dané vzdělávací centrum.

Podklady a související dokumenty:


Na úrovni KOP:

  • Připravit shrnutí výstupů z evaluačních dotazníků.
  • Na jednání oblastních porad zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP, připraví návrhy pro Malou obsahovou konferenci.

Na Malé obsahové konferenci:

  • Připravit shrnutí podkladů z KOP.
  • Zřídit pracovní skupinu, která vyhodnotí náměty a zkušenosti z KOP.
  • Připravit výstupy Malé obsahové konference.

Nositel tématu v obsahové komisi: Ludmila Kočí

Na prezentaci se podílejí: Dušan Pěchota, Kateřina Brejchová