Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Životaschopný oddíl

Hlavní myšlenka:

Práce oddílu je základní výchovnou prací ve spolku. Proto je důležité jasné vymezení a vysvětlení rámce činnosti jednotlivých organizačních jednotek (PS, oddíl, družina) s důrazem na úlohu družin. Dále je třeba věnovat se otázce, jak připravovat děti na vedení družin. Životaschopný oddíl má zpravidla své tradice a rituály, o nichž je třeba diskutovat a sdílet ve spolku myšlenku jejich významu a důležitosti.


Cíl:

Pro další rozvoj je nezbytné:

 • Ve Směrnici o hlavní činnosti specifikovat tzv. táborové pionýrské skupiny a vymezit jejich postavení a ekonomickou podporu (mít přitom na paměti, že cílovým stavem je postupná transformace většiny těchto subjektů na funkční skupiny a oddíly).
 • Vytvořit návod, jak pracovat s různými variantami družinového systému a zanést družinu do Stanov Pionýra jako organizační jednotku.
 • Vytvořit podklady pro práci s tradicemi a rituály na úrovni skupin a oddílů.
 • Zařadit téma práce s družinou a vedoucím družiny do vzdělávání oddílových vedoucích.
 • Zařadit problematiku tradic, rituálů a jejich využití do vzdělávání oddílových vedoucích a instruktorů.

Podklady a související dokumenty:


Na úrovni KOP:

 • Analýza činnosti oddílů v KOP.
 • Analýza stavu na PS, kde členská základna stagnuje z důvodu nedostatku vedoucích.
 • Podchycení příkladů dobré praxe z oblasti práce s tradicemi a rituály, symbolikou a jednotícími prvky.
 • Podchycení příkladů dobré praxe s družinovým systémem práce oddílu.

Na Malé obsahové konferenci:

 • Připravit shrnutí podkladů z KOP.
 • Zřídit pracovní skupinu, která vyhodnotí náměty a zkušenosti z KOP.
 • Zvážit, zda pracovní skupinu systémově z dlouhodobého hlediska nezačlenit do Sekce rozvoje výchovných programů.

Nositel tématu v obsahové komisi: Pavla „Paša“ Pokorná

Na prezentaci se podílejí: Lucie Balíčková, Danuše Zeusová