Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Soutěže a akce

Hlavní myšlenka:

Stav a možnosti rozvoje spolkových akcí a soutěží – RESET, UZNADO, Pionýrský Sedmikvítek, airsoft, dodgeball a další sportovní turnaje, branná hra, celoroční hra.


Cíl:

Pro další rozvoj je nezbytné:

 • Personálně naplnit organizační týmy, štáby pro oblasti (Kultura, Sport, Příroda a turistika, Technika).
 • Připravit obecnou metodiku pro pořadatele.
 • Vytvořit mechanismus pro informační přenos – webové stránky s pravidly a řády.
 • Získat členy spolku pro aktivní zapojení KOP, PS, oddílů – motivace, podpora – obecná, odborná, materiální, finanční, personální. Vzor takového postupu je v Pionýrském Sedmikvítku.

Podklady a související dokumenty:


Na úrovni KOP:

Připravit shrnutí ….

 • zapojení KOP do republikových akcí a soutěží,
 • organizační schopnosti KOP – pořádání oblastních kol, zapojení do štábů,
 • požadovaná podpora pro organizaci oblastních kol,
 • způsoby přenosu informací a dat.

Na Malé obsahové konferenci:

 • Připravit shrnutí podkladů z KOP.
 • Zřídit pracovní skupinu, která:
  • vyhodnotí náměty a zkušenosti z KOP,
  • vytvoří souhrn motivačních prvků pro pořadatele akcí a soutěží,
  • vytvoří seznam námětů na rozvoj a systemizaci aktivit v jednotlivých výchovných oblastech,
  • shrne požadavky na materiální podporu potencionálních pořadatelů,
  • personálně podpoří stávající štáby tak, aby každá výchovná oblast měla alespoň tříčlennou pracovní skupinu, která bude v budoucnu aktivity příslušné oblasti rozvíjet.

Nositel tématu v obsahové komisi: Kateřina Součková

Na prezentaci se podílejí: Lenka Sakařová, Jaroslav Novák, Jakub Čech