Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Výchovné programy

Hlavní myšlenka:

Výchovné programy nabízejí jednotlivé náměty i celoroční náplň činnosti. Součástí výchovných programů jsou i Odborky, které směřují k podchycení a prohloubení zájmu jednotlivce, podpoře jeho samostatné aktivity.


Cíl:

Aby výchovné programy plnily svoji úlohu, je nutné:

 • Vyhodnotit životaschopnost všech stávajících výchovných programů.
 • Hledat cesty (motivace, podpora), jak je dostat do oddílů.
 • Pojmenovat důvody, proč je některé oddíly nevyužívají.
 • Hledat vhodné způsoby pro jejich aktualizaci a další rozvoj.
 • Hledat vhodné formy provázání výchovných programů se vzděláváním dobrovolníků.
 • Zvážit vytvoření „výstupů“ tj. toho, co bychom považovali za přínosné v jednotlivých věkových obdobích.
 • Diskutovat o Odborkách – jejich aktuálním stavu ověřování a zhodnotit zpětnou vazbu od oddílů, které s Odborkami pracují.
 • Diskutovat a cestách Odborek do oddílů i případných změnách (včetně těch formálních), zaznamenávání, „plástve Odborek“.

Podklady a související dokumenty:


Na úrovni KOP:

 • Připravit shrnutí užívání výchovných programů na úrovni KOP.
 • Na oblastním jednání zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro MOK.
 • Hledat způsoby, jak zajistit odborníka pro Odborky, pokud jím skupina nedisponuje.

Na Malé obsahové konferenci:

 • Připravit shrnutí podkladů z KOP.
 • Zřídit pracovní skupinu, která shrne zkušenosti z KOP a posoudí práci s výchovnými programy.
 • Připravit výstupy -> přehled výchovných programů, které doporučuje dále podporovat a rozvíjet, návrh budoucích kroků v jejich rozvoji.
 • Vyhodnotit dosavadní zkušenosti s Odborkami a na jejich podkladě nastínit další směřování Odborek.

Nositel tématu v obsahové komisi: Vlaďka Brandová

Na prezentaci se podílejí: Renáta Holá, Kateřina Jachymčáková