Materiály a organizační pokyny

X. výroční zasedání Pionýra

13. listopadu 2021 – Pardubice

Materiály a organizační pokyny

Zde najdete zveřejněné všechny materiály pro jednání X. VZP, a to včetně rámcového programu i organizačních pokynů.

Rámcový program jednání
čas bod programu
9.00 zahájení
  procedurální otázky: volba komisí, schválení programu
  hodnotící zprávy
  procedurální otázky
  projednání novely Stanov Pionýra
12.30 oběd
14.00 druhá část jednání
  volba orgánů Pionýra
  vyznamenání a ocenění
  projednání dalších dokumentů (Řád…)
  rozprava k dalším dokumentům
18.00 závěr