Volba delegátů

X. výroční zasedání Pionýra

13. listopadu 2021 – Pardubice

Volba delegátů na VZP

Každá pionýrská skupina si prostřednictvím své Rady pionýrské skupiny volí delegáta, který ji bude na jednání Výročního zasedání Pionýra zastupovat. Výročního zasedání Pionýra se dále účastní zástupci oddílů registrovaných při krajských organizací Pionýra. Kvóta pro počet delegátů je určena Stanovami Pionýra (viz odstavec VIII. 1. a. iii)), konkrétní přehled počtů delegátů je k dispozici v Úložišti.

Informace o volbě delegáta/ů musí být zpracována písemně do „delegačního listu“ a předána na Ústředí Pionýra nejpozději 13. září 2021.

Delegační list vytvoříte prostřednictvím elektronického formuláře. Po zadání všech údajů se vygeneruje PDF soubor se samotným delegačním listem, který vám přijde na e-mail.

Postup pro předání informace o zvolení delegáta (delegačního listu)

  • delegační list vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 11000, Praha 1, nebo jej odešlete datovou schránkou na ID u36ia36
  • nechcete-li zasílat delegační list poštou nebo datovou schránkou, je možné provést konverzi delegačního listu (viz níže) a dokument odeslat e-mailem na pionyr@pionyr.cz.

Některé krajské organizace mohou mít postup předávání delegačních listů upřesněný ještě vlastními pokyny – informace by vám měla případně poskytnout vaše krajská organizace.

Jak na konverzi?

Převod provedou na jakémkoliv Kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) a to bezplatně – neboť spolky jsou od poplatku za konverzi osvobozeny. Je ovšem nezbytné na to úředníka předem upozornit. S podepsaným a orazítkovaným Delegačním listem se dojde na Czech POINT, uvede se, že potřebujete provést konverzi a uložit do úschovny. Po provedení převodu vám úředník vydá doklad, kde je uvedeno pořadové číslo dokumentu a pořadové číslo provedené konverze, to následně zadáte na adrese czechpoint.cz/uschovna a stáhne se vám PDF s konverzní doložkou. Tento PDF soubor zašlete na adresu pionyr@pionyr.cz (tím budete mít povinnost odeslat příslušný dokument splněnou).