Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i toto návodné video.

Výklad Úmluvy o právech dítěte

Pionýr se nechává inspirovat a čerpá z mnoha pramenů, pojmenovaných mimo jiné v celosvětově uznávaných dokumentech, například v Úmluvě o právech dítěte či Všeobecné deklaraci lidských práv.

Úmluvu o právech dítěte však rozhodně nevnímá jako formální, teoretický dokument. Věnoval jí několik pracovních seminářů a snaží se ji průběžně uplatňovat i v praxi. Její myšlenky se promítají do mnoha konkrétních aktivit a projektů. Tak například právo na kamarády mají přece i znevýhodněné děti – naše výchovné programy jim otvírají dveře do oddílů, a tím i k budoucím kamarádům…

Pionýr se také snaží přibližovat úmluvu dětem samotným. V roce 1999 pionýři patřili k iniciátorům a hlavním autorům publikace „Ahoj, úmluvo!“ – vydané Českou řadou dětí a mládeže. Ta obsahovala nejen samotné články úmluvy v češtině a angličtině, ale také tematické komiksové příběhy, náměty na související aktivity apod.

V roce 2007 na ni navázal podobně pojatý materiál „Úmluva o právech dítěte – povídání pro učitele, vedoucí a vychovatele, děti i jejich rodiče“. V ní je výběr z článků úmluvy, ke kterým kromě komiksů a her nabízí také překlad do romštiny.

Ahoj, Úmluvo! (2001)

Výklad článků Úmluvy o právech dítěte ve formě volných listů zaměřených na specifické články Úmluvy.

Úmluva o právech dítěte / Dovakeriben pal le čhaveskere čačipena (2007)

Povídání a nápady pro učitele, vedoucí a vychovatele, děti i jejich rodiče.

Vakeriben, so šaj šegitinel le romane čhavenge, lengere dadenge the dajenge, the savore manušenge, so len bararen u sikhaven.