Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Obsah

Publikace „Ahoj, Úmluvo!“ je rozdělena na 34 volných listů, jež je možné si stáhnout níže ve tvaru PDF. Velikost každého listu se kvůli čitelnosti a možnosti tisku pohybuje mezi 4 a 10 MB.

Kompletní publikace je ke stažení zde (PDF; 16 MB – částečně snížená kvalita a čitelnost).

 •  Přebal
 • List č. 1 – Vztah společnosti a státu k dětem
 • List č. 2 – Každé dítě by mělo mít podle práva stejné možnosti
 • List č. 3 – Dbát je třeba na vše, co je v zájmu dětí a co jim prospívá
 • List č. 4 – Zákony jsou dobré, pokud vyhovují zájmům dětí
 • List č. 5 – Rodina má nejen povinnost, ale i právo o dětech rozhodovat
 • List č. 6 – Děti mají právo na život
 • List č. 7 – Děti mají právo na jméno a státní příslušnost
 • List č. 8 – Děti mají právo na zachování totožnosti, příslušnosti k rodině a státu
 • List č. 9 – Děti mají právo žít se svými rodiči a udržovat s nimi styky
 • List č. 10 – Být s rodiči nesmí dětem zabránit žádná státní hranice
 • List č. 11 – Děti nesmějí být násilím přemísťovány do zahraničí
 • List č. 12 – Děti mají právo svobodně se vyjadřovat a být vyslyšeny
 • List č. 13 – Děti mají právo svobodně přijímat a rozšiřovat informace
 • List č. 14 – Děti mají právo svobodně myslet a projevovat víru či náboženství
 • List č. 15 – Děti mají právo na svobodné sdružování a shromažďování
 • List č. 16 – Děti mají právo na ochranu soukromí, cti a pověsti
 • List č. 17 – Děti mají právo na přístup k informacím a na ochranu před škodlivými informacemi
 • List č. 18 – Rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj svých dětí
 • List č. 19 – Děti mají právo na ochranu před násilím
 • List č. 20 – Děti bez rodin mají právo na zvláštní ochranu a pomoc
 • List č. 21 – Při osvojení nebo umístění dítěte v náhradním zařízení se dbá především na jeho zájem
 • List č. 22 – Prchajícím dětem je přiznáván statut uprchlíka
 • List č. 23 – Postižené děti mají právo na plnohodnotný život a pomoc
 • List č. 24 – Děti mají právo na ochranu zdraví a léčení
 • List č. 25 – Děti mají právo na sociální péči a odpovídající životní úroveň
 • List č. 26 – Děti mají právo na vzdělání
 • List č. 27 – Děti menšin mají právo užívat vlastní kulturu a jazyk
 • List č. 28 – Děti mají právo na volný čas, na ochranu před vykořisťováním a škodlivou prací
 • List č. 29 – Děti je nutné chránit před drogami a jinými škodlivými látkami
 • List č. 30 – Děti je nutné bránit před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním
 • List č. 31 – Děti je nutné bránit před únosy a před obchodováním s nimi samými
 • List č. 32 – Děti je nutné chránit před mučením a špatným zacházením
 • List č. 33 – Děti je nutné chránit před následky ozbrojených konfliktů
 • List č. 34 – Práva obžalovaného, obviněného, nebo dítěte uznaného vinným