Pionýrská přihlašovna


POP - Hlavní vedoucí dětských táborů (akreditace MŠMT)

11. 2. 0:00 - 24. 4. 2022 23:00

budova DDM Beroun

Dvouvíkendový výjezdový kurz Hlavní vedoucí dětských táborů je určen pro všechny členy i nečleny starší 21 let, kteří mají splněnou kvalifikaci KOV, VDK nebo mají pedagogické vzdělání. Zároveň musí zájemci o kurz splnit podmínku roční praxe ve vedení dětského kolektivu a tříleté praxe v některé z funkcí na letním táboře.

Na kurzu se účastníci dozví veškeré potřebné informace k tomu, jak vést přípravu i realizaci letního tábora, aby nedocházelo ke zbytečných chybám nebo problémům, na co nezapomenout a na co si dát pozor nejen z hlediska administrativního, ale také bezpečnostního, hygienického, právního a provozního. Naším cílem je, aby si účastníci co nejvíce věcí vyzkoušeli, aby kurz nebyl pouze teoretický.

Zkoušky proběhnou během 2. víkendu kurzu. K úspěšnému absolvování je nutné být minimálně na 75% kurzu a splnit teoretickou i praktickou část zkoušek.

Pořadatel akce: Pražská organizace Pionýra

Web akce: https://praha.pionyr.cz/vzdelavani#kurzy

Doprava: Není řešena - účastníci se dopravují sami.

Ubytování: V DDM Beroun, ve vlastním spacáku, na vlastní karimatce.

Strava: 5x denně.

Požadované vybavení: Spacák, karimatka, psací potřeby, chuť se učit a zkoušet nové věci.

Doporučený věk: od 21 let

Soubory


Přihlášení

 • Kapacita: 18 účastníků, přihlášených účastníků 17
 • Uzávěrka přihlášek: 28. 1. 2022
 • Cena standardní, splatnost do 27. 1. 2021
  • Pro veřejnost: 2500
  • Pro členy: 1500

Sekce

11. 2. 2022, 17:00

 • 1. víkend HVDT
  11. 2. 17:00 - 13. 2. 2022 14:00
  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 5
  • Lektor: Ladislav Šimek22. 4. 2022, 17:00

 • 2. víkend HVDT
  22. 4. 17:00 - 24. 4. 2022 14:00
  • Kapacita: 15 účastníků, přihlášených účastníků 5
  • Lektor: Ladislav Šimek