Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Z jednání České rady Pionýra 31. srpna 1968

1968
Z jednání České rady Pionýra
31. srpna 1968
Informátor č. 14    10. září 1968
 

Plénum České rady Pionýra na své schůzi v sobotu 31. srpna 1968 vyhlásilo Službu vlasti, přijalo způsob a pokyny jejího organizování a vydalo spolu s náčelnictvem Junáka výzvu všem vedoucím, dospělým členům Pionýra, činovníkům a členům Junáka.

Česká rada Pionýra přijala na tomto zasedání i další významné dokumenty:

  1. Dohodu s náčelnictvem Junáka, která schvaluje zásadní kroky k nejužší spolupráci a součinnost při Službě vlasti.
  2. Zásady pro zakládání, případně pro obnovení oddílů jisker, jako součásti oddílů nebo skupin.
  3. Dopis předsednictva CIMEA (Mezinárodní výbor hnutí dětí a dospívající mládeže při SFDM se sídlem v Budapešti), v němž se členské organizace a orgán CIMEA mimo jiné vyzývají k boji za uplatnění Deklarace dětských práv, neboť přítomnost cizích vojsk v ČSSR je nebezpečím pro všechny československé děti, pro jejich další výchovu a zdravý vývoj.
  4. Dopis s. Svobodovi, Dubčekovi, Smrkovskému, Černíkovi, Krieglovi, Císařovi a delegátům XIV. sjezdu KSČ.
  5. Dopis dětem naší země a směrnice k organizování Služby vlasti, které byly na adresy KRP a ORP rovněž hned po plénu odeslány.