Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Orgány PS/PC – jednání

Jednací řád PS/PC

Pro snadnější, přehlednější a prokazatelnější jednání v orgánech pionýrských skupin (nebo pionýrských center) v souladu s demokratickými principy a tradicemi používáme osvědčený nástroj: jednací řád.

Obsahuje základní a funkční pravidla jednání a rozhodování kolektivních orgánů, kterými jsou na úrovni pionýrských skupin rada PS a vedení PS, pomáhá tak průběhu jednání.

Praxe při řešení důležitých situacích nás naučila, že když se věnuje trocha času na sepsání základních pravidel jednání, mohou v budoucnu předejít mnoha nedorozuměním a zpochybňování prokazatelnosti přijatých rozhodnutí.

Proto XI. výroční zasedání Pionýra rozhodlo o přijetí návrhu změny Stanov, která zavádí povinnost mít jednací řád na všech úrovních spolku. Zároveň stanovilo, že pokud pionýrská skupina nebude mít vlastní jednací řád, tak pro ni bude platný Jednací řád pro pionýrské skupiny/pionýrská centra, který přijala jako vnitřní směrnici spolku Česká rada Pionýra.

Mimo to je umožněno, aby si pionýrská skupina vytvořila vlastní jednací řád při zachování základních ustanovení Stanov Pionýra. Při jeho tvorbě může použít větší či menší části přijaté směrnice.

Tento jednací řád by měl být především vnímán jako pomůcka pro co nejjednodušší, pokud možno bezproblémové jednání orgánů na úrovni pionýrských skupin.

Administrativní dokumenty

Další pomůckou, která by vám mohla pomoci lépe zvládnut administrativu při jednání na pionýrských skupinách, je možnost využití několika vzorových dokumentů jako je: program jednání vedení PS, zápis z jednání rady PS, zápis z jednání vedení PS, prezenční listina, souhlasy s volbou/jmenováním a další.

Kalendář činností vedoucího a hospodáře PS

Protože fungování pionýrských skupin může být hodně rozmanité, hlavně v závislosti na jejich velikosti a množství pořádaných akcí, mohla by se pro vás hodit i další pomůcka. Je především určena pro vedoucího PS a hospodáře PS. Během kalendářního roku je potřeba činit řadu úkonů a rozhodnutím a aby se dělaly včas a na nic důležitého jste nezapomněli, můžete využít dokument Kalendář činností vedoucího a hospodáře PS.

Změna vedoucího nebo hospodáře PS

Pokud na pionýrských skupinách nebo centrech nastane situace, že měníte statutárního zástupce nebo hospodáře, je potřeba použít vzorové formuláře Protokol o předání funkce vedoucího PS (PC) a Protokol o předání funkce hospodáře PS (PC).

Je možné, že při činnostech vašeho pobočného spolku budete potřebovat i další dokumenty nebo formuláře, které se vám zde nebo na jiných místech pionýrského webu nepodařilo najít. V tom případě se neváhejte obrátit buď na Ústředí Pionýra nebo na svou krajskou kancelář. Věříme, že všechny problémy nebo nesnáze lze společnými silami snáze vyřešit.