Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Komunikace s médii v krizových situacích

Komunikace s médii v krizových situacích

Letitá zkušenost učí, že běžné a bezproblémové dění pozornost novinářů příliš nepřitahuje. Třebaže to neplatí beze zbytku, skutečností je, že zprávy o potížích se šíří rychlostí blesku a (bulvární) novináři, ba zdaleka ne jen z Blesku, dokáží být na místě průšvihu neuvěřitelně rychle. Z naší strany není potřeba média v takových momentech vyhledávat.

Několik zásad, které stojí za to vědět:

  • Nebojte se přenést komunikaci s novinářem na Ústředí Pionýra. Odtud už podobné situace řešili vícekrát a zkušeností mají rozhodně více. Ovšem pozor, nejprve je nutné ústředí o situaci informovat.
  • Neříkejte, že se nic nestalo – uveďte jen, že máte jiné povinnosti.
  • Nic si nevymýšlejte, buďte opatrně věcní a pozitivní – sdělte například asi toto:
„Dobrý den. Stala se nehoda/mimořádná událost. Zapište si, prosím, číslo na naše ústředí, 777 248 720, které poskytuje informace médiím. Nezlobte se, nejsem připravený/připravená sdělit vám podrobnosti, podají vám je tam. Děkuji.“

Slušný novinář se s tím spokojí a zavolá na udané číslo. Méně slušný začne naléhat, že je jeho úkolem přinášet zprávy a vaší povinností je informace poskytovat, že jde o zájem veřejnosti či ještě … že rodiče mají právo na informace. 

Nenechte se zviklat!

Zopakujte své prohlášení a rozlučte se – po telefonu poté klidně přerušte spojení, při osobním setkání odejděte. Budete-li postupovat podle tohoto návodu, nejde o nezdvořilost či cokoliv záporného. Učinili jste potřebné, předali kontakt a jděte řešit (skutečný) problém.

Vyhrocený okamžik zdánlivě vybízí k potřebě vstřícnosti, ale není tomu tak. Zcela chladnou hlavu má málokdo a pocity nejsou dobrým rádcem. V takových chvílích člověk nezřídka řekne i něco, co se nehodí. A když jednou jakoukoli informaci (podrobnost) vypustíte, už ji nikdy nevezmete zpět, byť může někomu návazně uškodit, ba ublížit.

Osvědčilo se

  • První povinností v takových případech není informovat, ale chránit (zde soukromí dětí svěřených vám do péče). Rodiče se informace nemají dozvídat z médií, ale od vás.
  • Slušně, ale důrazně vyzvěte i ostatní dospělé (i děti) v okolí, včetně případně dotčených rodičů, jež o události mají nějakou povědomost, aby novináře odkazovali na oficiální zprávy a sami jim nic nesdělovali, tím méně nějaké detaily.
  • Pamatujte, že i skupinový (oddílový) blog či web je veřejný prostor, proto nepište nic ani tam, nejvýše stejně stručnou informaci jakou kdekoli vyslovíte. Ani sem nepatří žádné podrobnosti ani osobní dojmy.