Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Příručky a metodiky

Pionýr vydává publikace pro všechny, kdo se potřebují dozvědět něco nového či hledají informace o naší organizaci.

Náměty k činnosti

Slouží tomu, kdo by rád obohatil činnost svého oddílu a klubu, hledá nové náměty pro turistiku, sport, ochranu přírody – ekologii – přírodovědu, kulturu a umění, techniku společenské vědy a všestranný rozvoj.

Odkazy:

Výpravy za poznáním, Inspiruj se, Etapové hry, Příklady dobré praxe, Tematické speciály Mozaiky, Oáza, Život oddílu, Z klubovny až k oceánu, Přehled aktivit Pionýra

Vzdělávání vedoucích, instruktorů a dalších pracovníků Pionýra

Každému, kdo by si rád zvýšil svoji kvalifikaci, jsou určeny metodické publikace a studijní texty vzdělávacích kurzů pro jednotlivé funkce.

Odkazy: Kvalifikace instruktora, Kvalifikace oddílového vedoucího

 

Informace o Pionýru

jsou určeny každému, kdo se zamýšlí nad podstatou pionýrského hnutí a jeho historií, nebo chce zkoumat, jaké jsou současné trendy vývoje.

Odkazy: 68-70 a spol.

 

Navíc Pionýr vydává

příležitostné a další publikace určené dětem a jejich rodičům. V minulosti to byly třeba sešity Ahoj Evropo nebo občasník ÁHÓÓÓJ. Prohlédnout si je můžete zde.