Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Sekce komunikace a propagace

Zápisy z jednání sekce najdeš na Uložišti.

Členové sekce
Jméno a funkce PS KOP Kontakt
Tereza Paulíková-Trojanová
zaměstnanec Ústředí, grafika, Mozaika
63. PS Sosna POP tereza@pionyr.cz
Matěj Zíka
zaměstnanec Ústředí, IT, weby
63. PS Sosna POP matej@pionyr.cz
Natálie Jandová
tajemník sekce, sociální sítě
PS Safír Kdyně POP jandovanat@seznam.cz
Vojtěch Horváth
aktuální gesce: Umím, znám a dovedu
PS Safír Kdyně PlKOP horvoj@centrum.cz
Miroslav Jungwirth
aktuální gesce: E-moška
PS Záře POP sidarius@gmail.com
Martin Vašek
aktuální gesce: Ledová města 2023
PS 14. TSP Zeměpisná společnost JmKOP martinv@zeeska.cz
Ondřej Wessely
aktuální gesce: RESET 2023, Pionýrský Sedmikvítek
PS Chomutov ÚKOP onwes@centrum.cz