VAIKIS 

Vzdělávání instruktorů a vedoucích oddílů

 

VAIKIS 2020

I. část

6. – 8.3.2020 – Středisko volného času, Trutnov, Na Nivách 568, Trutnov

II. část

11. – 13.9.2020 – TZ Bokouš – Vlčkovice v Podkrkonoší

 

Ubytování: v místě konání

Strava: snídaně, oběd, večeře, pitný režim po celý den

S sebou: hygienické potřeby, poznámkový blok, psací potřeby
1. část – oblečení a přezůvky na pobyt v klubovně
2. část – spacák, baterku, oblečení na pobyt v přírodě

 

Přihlášky:
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon a e-mail účastníka, název vysílající PS. Uzávěrka přihlášek: 28. února 2020
Pro splnění kvalifikace je nutné absolvovat obě dvě části školení.

Kontakt:
Mgr. Josef Khol, tel.: 731 610 518, vaikis@seznam.cz

 

Cena: 400,-Kč / osoba (obě části) – do 28. února 2020

Číslo účtu: 2600873621/2010
Zpráva pro příjemce: název vysílající PS popř. jméno účastníka 

Info k platbám:
Daniela Janáčková, tel.: 777 793 672, janacdan@seznam.cz

Přihláška: přihláška VAIKIS 2020 

 

Skripta ke stažení:

1_Program Pionýra a činnost spolku

2_Vnitřní předpisy a organizační výstavba

3_Bezpečnost a požární ochrana

4_Právní minimum

5_První pomoc

6_Pedagogika a psychologie

7_Metodika a dokumentace

8_Propagace

9_Hospodaření

 

OSNOVA ZP (závěrečné práce)

 

Partneři akce: