Osvědčilo se nám

Chcete přilákat k ručním pracem i kluky? Začněte kytičkami z organzy, protože opalovat látku nad svíčkou baví i ty největší zlobiče.

Více...

Náhodná hra

Art - invest

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Lept skla, Frost
       
 5. Sonda II.
       

Odstřelovač - Snajpr

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
14 minut
Místo
tělocvična, hřiště
Roční období
celý rok
Počet účastníků
20 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S23, míčová hra, koordinace pohybů
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.


Vědomé zapojení všech dětí do jednoduché míčové hry a pro hru je nadchnout.

 

Motivace

Ve škole už jsme zase hráli vybíjenou. Včera také. Minulý týden jsme ji hráli dokonce 5x. Už nás to fakt nebavilo… Co ji ale trochu změnit? Co udělat tak trochu jiná pravidla?

Potřeby

Míč, stopky, píšťalka, vyznačené hřiště.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

 

Je to hra podobná vybíjené. Oproti vybíjené má ovšem řadu výhod, je celkově rušnější a zábavnější. Velikost hřiště a počet hráčů je stejný (viz pravidla vybíjené). Pravidla této hry se odlišují od vybíjené v těchto bodech:

• Na začátku hry se losuje strana a míč, poločas se neurčuje.
• Družstvo, které získalo jako první míč, nemusí na začátku hry   

   přehazovat, začíná ihned bít. Hra končí úplným vybitím jednoho

   z družstev, a pokud se tak nestane do 10 minut, vítězí družstvo

   s větším počtem hráčů v poli.

• Vybíjet se smí i míčem, který není nabitý, tzn. míčem sebraným

   ze země, s míčem může hráč dělat kroky.

• Vybitý hráč odchází ihned do zázemí a míčem hraje v zápětí dál

   ta strana, která se první zmocní míče (nesmí však přešlapovat).

• V průběhu hry se smí míč přes pole přihrávat pouze třikrát,

   potom se musí již vybíjet, hráč může míč držet nejdéle tři

   vteřiny.

• Vybitý hráč se ze zámezí do pole vrací v případě, že hráč,

   kterým byl vybit, je vybitý. To znamená, že jednotlivý hráč se

   může do pole během jedné hry několikrát vracet.

Použitá literatura: www.quick.cz/cospv.pa/pravidla.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Překonání

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami:

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky. Zejména u dětí hyperaktivních a neklidných je zapotřebí hlídat, kdy se mohou vracet zpět do hry.