Osvědčilo se nám

Samonosný bazén s nafukovacím kruhem nahoře se nesmí naplnit „štrejch“ – celý vám vyteče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Panenky z Trávy
       
 5. Nejsme sami
       

Lakminton

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
10 minut
Místo
venku, tělocvična
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Hráči se naučí nové hře, která posiluje týmovou spolupráci a komunikaci, a přitom si procvičí zejména své tělo a postřeh.

Motivace

Zmínit neobvyklé druhy sportů jako jsou lakros, kriket, pelota. Informace o těchto sportech lze zjistit na internetu. Proberte s účastníky další možné neobvyklé sporty. Zjistěte, co je nejvíce na sportu baví, co jim sport dává a který sport preferují a proč.

Potřeby

Badmintonové pálky podle počtu hráčů, pěnový míček, branky.

Provedení

Hru hrají dvě družstva proti sobě, každé o maximálním počtu 5 hráčů, na hřišti nebo ploše odpovídající velikosti hřiště na vybíjenou, může se jednat o zpevněný nebo i travnatý povrch. Principem hry je dostat míček do branky soupeře. Jediným povoleným způsobem je vstřelit míček pomocí badmintonové rakety. Hráči si mohou míček přihrávat, pokud spadne na zem, nejbližší hráč jej zvedne a přihraje spoluhráči. Hráč, který míček zvedl, nesmí pálit přímo na bránu soupeře, i kdyby byl v její těsné blízkosti. Družstvo může (ale nemusí) mít v brance brankáře, ten je však bez pálky. Míček se nesmí na raketě nosit, nesmí se koulet po zemi, nesmí se přihrávat rukou ani nohou. Smí se jen pinkat pálkou. Hraje se buď dle stanoveného času nebo do určeného počtu branek. Ideální časové rozmezí je 2x5 minut. Podmínky pro případné střídání hráčů v družstvu (při větším počtu než 5 osob na družstvo) je nutno dohodnout předem. Při méně ukázněných členech v družstvech doporučujeme rozhodčího.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Přátelství a Překonání.

Pozor na

Dbejte na pitný režim během hry, pozor na výmoly na přírodních hřištích a zdůrazněte opatrnost při hraní pálkou.

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – dobře viditelné míčky, pálky a označení hráčů (výrazné barvy). Viditelně označené branky. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Předložit zjednodušený návod v textové podobě. Při řešení střetu hráčů mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu, výraznější gestikulace.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení, možné zapojení jedince jako útočníka na branku, kterému spoluhráči přihrávají a pouze on může dát gól, nebo naopak při lehčím postižení těmto hráčům určit roli brankářů, příp. rozhodčích.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Vhodná názorná ukázka.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci mezi dětmi před hrou pro dohodnutí taktiky.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.