Osvědčilo se nám

Máte doma ponožky, které nechcete zašívat? Naplňte je starými hadry a můžete hrát ponožkovou bitvu.

Více...

Náhodná hra

Vybíjená

Více...


Střecha nad hlavou

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
12 hodin
Místo
místnost, klubovna, les, louka
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
30. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P12, přežití v přírodě, přístřešek, stan
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.


Vybudování si vlastního příbytku, vyzkoušení si stavění různých typů stanů, spolupráce.

Motivace

Jedno známé pořekadlo tvrdí, že ´kdo má židli, ten bydlí´. V přírodě to ale platí trochu jinak, tam je nám židle téměř k ničemu. Mnohem důležitější je vědět, kde a z čeho je vhodné postavit si přístřešek, umět postavit stan a vůbec se postarat, abychom měli kde hlavu složit.

Potřeby

Stan, šátek, špunty do uší, provázek nebo mikina pro znehybnění jedné ruky


K tomuto metodickému listu patří pracovní list P12A.

Provedení

Stavění stanu s hendikepem

Postavit stan dnes již není takový problém, výrobci se snaží jeho smontování co nejvíce zjednodušit. Pokud se však na stavbě podílí několik členů a každý má nějaký hendikep, není všechno tak jednoduché. Vytvoříme čtyřčlenná družstva, z nichž si každý vylosuje nějaké znevýhodnění: jednomu přivážeme jednu ruku k tělu, druhý dostane šátek přes oči, další špunty do uší a poslední je němý a nesmí promluvit. Následně musí toto družstvo co nejrychleji postavit stan tak, aby se na práci podíleli všichni členové. Po vystřídání všech družstev je vhodné rozvést debatu o tom, co komu připadalo na jeho hendikepu obtížné, jak se cítil a zda mu jeho společníci roli usnadňovali či naopak.

Varianta 1: Pro bourání stanu si členové družstva vymění hendikepy.

Varianta 2: Pro stavění vyberte stan, s nímž se děti už běžně nesetkají (tzv. áčko). Při práci nesmí nikdo z nich mluvit, jiný hendikep není. Stopuje se čas a také provedení.


Není stan jako stan

Na trhu existuje velké množství stanů a jejich stavění se v mnohém liší. Proto je dobré zkusit si postavit stany různých typů a výrobců. Je jasné, že není možné koupit do skupiny od každého typu jeden stan, proto je nutné vypůjčit si alespoň tři další typy stanů od jiných skupin, rodičů, známých... Vytvoříme skupinky po čtyřech hráčích a ti mají za úkol stan postavit. Už při ukazování sbaleného stanu dětem se někteří nechají slyšet, že stan tohoto typu mají doma, že ho stavěli tam a tam, a právě to je třeba zohlednit při rozdělování stanů – každý by si měl vyzkoušet postavení stanu pro něj zcela neznámého, s nímž dosud nemá zkušenosti.


Přístřešek s plachtou

Potřeby: plachta na auto (2x3 m), provaz, sekyrka

Ačkoli by se trampové a pravověrní zálesáci jistě pohoršovali, je dnes pro stavění provizorních přístřešků na přespání velmi vhodná plachta na auto. Oproti celtě má tu výhodu, že je lehčí a také lépe schne. Každý oddíl dostane plachtu, provaz, sekyrku a jejich úkolem je najít vhodné místo pro přespání a zde napnout plachtu. Pod napnutou plachtou může oddíl také přespat a následně vyhodnotit, zda bylo místo vybráno vhodně a co by se dalo případně zlepšit.
 
Přístřešek zcela svépomocí

Každý oddíl dostane jen sekyrku a jeho úkolem je postavit si přístřešek, v němž se mohou všichni schovat a který oddíl ochrání před bouřkou. Nestačí tedy jen střecha, ale je nutné vyřešit i „zdi“. Na práci by se samozřejmě měl podílet celý oddíl.

Varianta: Jak by přístřešek děti ochránil v bouřce, lze vyzkoušet jednoduchým testem. Všichni z oddílu jsou uvnitř a některý z vedoucích se k příbytku přiblíží a vychrstne na něj vědro s vodou. Podle počtu mokrých účastníků hodnotíme kvalitu přístřešku.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Přátelství, Překonání a Pomoc.

Pozor na

Při stavění vlastního přístřešku je důležité upozornit na to, že nelze používat živé stromky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato aktivita nemá žádná předvídatelná rizika pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.