Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...


Dobrodružné hry

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
les
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
15 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní, sociální a personální, k učení.
Vyzkouší si hry v přírodě s dobrodružnou tématikou. Učí se pohyb a orientaci v terénu, dodržování vymezených pravidel a spolupráci při plnění propozic.

Motivace

V dobrodružných knihách Jacka Londona se píše o zlaté horečce. Víte, co to je? Není to žádná nemoc, ale hromadný přesun zlatokopů do míst objevu zlata. Nejznámější zlatá horečka vypukla koncem 19. stolení na americkém Klondiku. Desítky tisíc lidí mířily do této pusté oblasti za zlatem a vidinou snadného zbohatnutí. V údolí řeky Bonanza Creek se to tehdy hemžilo zlatokopy. Na tuto řeku se nyní vypravíme i my. Čeká tam na nás kopa zlata. Ale jeho získání nebude v žádném případě snadné.

Potřeby

Malé kamínky (asi 10—15 ks na jednoho hráče), zlatý nebo žlutý sprej, fáborky, hadrové koule (molitanové míčky), 2 lana (asi 4 m), šňůry různých délek, barevné lístečky v šesti barvách.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Bonanza
Je bojová hra, při které se děti snaží získat co nejvíce zlatých kamenů ze střeženého území.
Vyznačíme v členitém terénu lesa (pomocí fáborků) herní území o velikosti cca 50 × 20 m. Na tomto území rozházíme hroudy zlata – kamínky nastříkané zlatým sprejem. Děti vbíhají naráz na toto území a snaží se ukořistit zlato. Vzít však smí maximálně 3 hroudy. Zlatonosné území však střeží hlídači – 3 vedoucí, kteří se snaží dětem v získání zlata zabránit. Mají hadrové koule a snaží se zlatokopy zasáhnout. Pokud se jim to podaří, musí hráč pustit zlato, které nasbíral, a ztrácí jeden život. S nasbíraným zlatem přibíhají děti k vedoucímu mimo herní území, který jim získané body zapíše 1 hrouda = 1 bod. Zde získají také nový život v případě vybití. Celkem má každý hráč k dispozici 3 životy. Délku hry přizpůsobíme situaci (cca 30 minut). Vítězí zlatokop, kterému se podařilo získat nejvíce zlata. Pro úspěšnější získávání zlata můžeme v herním poli vyznačit hranici, ze které mohou hlídači bít.

Pavoučí síť
Mezi dvěma stromy v lese utkáme umělou pavučinu. Tvoří ji dvě natažené lana, dolní asi 40 cm a horní asi 210 cm nad zemí. Pomocí šňůr nebo provázků upleteme mezi nimi síť, která musí mít alespoň 12 ok, kterými se může protáhnout dospělý člověk. Oka mají různou velikost a tvar, v dolní části sítě vytvoříme dvě větší oka, která lze prolézt bez pomoci. Kolem sítě odstraníme větve, kameny či vysokou trávu.
Děti rozdělíme do stejně početných družstev (maximálně osmičlenných). Úkolem každého družstva je prolézat jednotlivými oky tak, aby se nikdo sítě nedotkl. Při akci musí respektovat tato pravidla: Síť nesmíme podlézat ani přelézat vrchem, nepoužíváme žádné pomůcky a síť nemůžeme také obejít.
1. Nedotýkáme se stromů, na kterých je síť upevněna.

2. Sítí nesmíme nikdy proskakovat!

3. Každý smí prolézt pouze jedním, pro něho určeným okem.

4. Hráči si při průlezu pomáhají, ale nesmí se nikdo dotýkat sítě.

Jednotlivá družstva se připraví ke hře. Před začátkem prolézání určíme nejméně 3 minuty na plánování a přípravu taktiky. Členové družstva prolézají jednotlivými oky, jeden po druhém, na druhou stranu sítě. Za každý dotek sítě udělíme družstvu trestné body. Vyhrává družstvo, jehož členové překonali překážku s nejméně trestnými body.
Doporučení: sklupina vedoucích předvede dětem názorně plnění tohoto úkolu. Tak děti získají představu o tom, co se po nich požaduje.

Pyramidy
Je dobrodružná hra, jejímž cílem je najít v lese co nejdříve všechny barevné pyramidy.
Připravíme si barevné lístečky v šesti barvách. Počet lístečků každé barvy odpovídá počtu hráčů. Lístečky očíslujeme a poskládáme do hromádky tak, aby nejmenší číslo (1) bylo nahoře. V lese, v herním území o velikosti asi 50 × 50 m ukryjeme šest hromádek pyramid. Hráči vyráží najednou do herního pole a hledají je. Každý hraje sám za sebe.
Najde-li hráč pyramidu, vezme si nenápadně (aby nikomu nenapověděl) z hromádky vrchní lísteček a uschová si jej. Pokračuje v dalším hledání. Jakmile nalezl lístečky ve všech šesti barvách, hra pro něj končí. Délku hry určíme časovým limitem cca 20 minut. Po ukončení hry sečteme každému dítěti čísla na jednotlivých lístečcích. Vyhrává hráč s nejmenším součtem.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.