Osvědčilo se nám

Chcete přilákat k ručním pracem i kluky? Začněte kytičkami z organzy, protože opalovat látku nad svíčkou baví i ty největší zlobiče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Vitráž
       
 5. Stopmotion
       

Pochvala do obálky

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 - 14 dnů
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 50
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
27. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C7, pochvala, najít kladnou stránku na druhém člověku, vlastní hodnota, sebevědomí povzbuzení, dobrá nálada
Věková kategorie
10 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, občanská.

Upevnění vztahů v kolektivu, povzbuzení, dobrá nálada. Naučit se hledat pozitiva na druhých, umět je pochválit, povzbudit.

Motivace

Každý občas potřebuje povzbudit, pochválit, slyšet o sobě něco hezkého. Umíš pochválit svého kamaráda?

Potřeby

Obálky A4 pro všechny hráče, izolepa, materiál na zdobení obálek (barvy, pastelky, fixy, zbytky látek, barevné papíry, lepidlo), psací potřeby.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Každý hráč dostane svou obálku, kterou si podepíše a z jedné strany ozdobí (nakreslí obrázek, nalepí výstřižek, srdíčko – podle fantazie). Obálky se umístí na určené místo tak, aby nepřekážely nebo se nepoškodily. Do takto připravených obálek si hráči dávají vzkazy – pochvaly: co se mi na tobě líbí, proč tě mám rád, cos pro mě kdy udělal hezkého, čeho si na tobě vážím atd. Dopisy musí být podepsané, žádné anonymy – a jsou povolené jen ty pozitivní, žádná kritika! V průběhu hry nikdo nesmí vzkazy v obálce číst! Na konci hry obálky zalepíme a rozdáme dětem, např. před odjezdem z tábora s tím, že každý smí svou obálku otevřít, až mu bude nejvíc smutno nebo těžko, až bude potřebovat „dobít baterky“. Schválně, jak dlouho to kdo vydrží!


Tato aktivita vyžaduje delší časový úsek k realizaci. Děti jsou zpočátku nesmělé a nevědí, co psát. Jsou schopny respektovat, že nesmí vzkazy číst, přesto sledují, jestli už jim v obálce pochvaly přibývají. Jakmile se začnou obálky plnit, osmělí se i ti, kteří zůstávali pozadu. Zejména u mladších dětí je nutné, aby jim vedoucí hru připomínali: „Už jsi napsal někomu pochvalu? A komu bys ji tak napsal?“ apod.


Do hry by se měli zapojit i vedoucí a instruktoři – hra tím získá úplně jiný rozměr, neboť čím jsou hráči starší a víc se znají, jejich vzkazy jsou hlubší, osobnější. Mnohým to umožní sdělit pocity, které se z očí do očí jen těžko vyslovují. Během hry vedoucí kontrolují, jestli všechny děti mají v obálce aspoň něco, pokud ne, sami musí vzkazy napsat, aby zejména ty méně oblíbené děti nebyly zklamané. Určitě nezařazujeme ve chvíli, kdy se děti ještě neznají, nebo mají mezi sebou čerstvé nováčky.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivity umožňují začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky. Je potřeba podporovat děti k psaní bez ohledu na chyby.