Osvědčilo se nám

Vytváříte z čajových sáčků? Stříhejte a třiďte si je rovnou do pytlíků, pak to jde rychleji vybírat.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Rodokmen
       

Medvěd - Návštěva zoo - klubovna

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 4
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální, občanská, pracovní.
Prohloubení zájmu o zvířata, bližší poznávání cizokrajných nebo hospodářských zvířat, utřídění poznatků o zvířatech.

Motivace

Veškeré získané informace o cizokrajných zvířatech by si samozřejmě měly děti utřídit. K tomu je potřeba si s dětmi sednout a popovídat si o tom, co viděly a slyšely. Pomůžeme tak zároveň vybudovat vztah dětí k cizokrajným zvířátkům a vzbudit v nich vnímavost pro výlučnost…

Potřeby

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Prospekty zoo, dle možností notebook, CD nebo DVD s obrázky zvířat, knihy o zvířatech, materiály na výrobu zvířátek, balicí papír nebo jiný velký papír (nejlépe flip chart), pastelky, fixy nebo vodové barvy, nůžky, nožík, lepidlo, obrázky zvířátek, pohlednice.

Provedení

Ne všechny oddíly mají podmínky k přípravě výletu, kterým návštěva zoo bezpochyby je. Tomuto tématu se však můžeme věnovat i na schůzce v klubovně.

Fotografie a obrázky zvířat
Můžeme vybrat některou z nabídnutých možností:
• prohlédnutí fotografické dokumentace z výletu;

• prohlédnutí prospektů, propagačních materiálů, pohlednic, atd. získaných v zoo;

• prohlédnutí fotografií nebo obrázků v knihách;

• promítnutí připravených fotografií a záznamů na CD nebo DVD.

Naše zoologická zahrada, naše farma
můžeme vybrat některou z nabídnutých možností:
1. Vyrábíme zvířátka:
Podle ročního období můžeme vytvářet s dětmi zvířátka z kaštanů a dalších plodů, kamínků, větviček, stébel, z moduritu, hlíny, korálků, papíru, apod.:
• kaštanová zvířátka – z kaštanů a špejlí;
• želva – nakreslíme a vystřihneme hlavu, ocásek a čtyři nohy a přilepíme zespoda na vhodný kamínek, na který namalujeme strukturu krunýře;
• zmije – vhodnou větvičku oloupeme, nožem upravíme ocas a hlavu, fixem nakreslíme klikatou • čáru a oči, vlepíme kousek oloupané kůry jako rozeklaný jazyk;
• ptáčci – origami;
• vyřezávaná zvířátka z kůry;
• zvířátka z korkových zátek.
Děti se domluví a každé může vytvořit jiné zvíře, vznikne nám celá farma nebo zoologická zahrada. Na zemi nebo na spojených stolech pak necháme děti si se zvířátky pohrát.

Metodické poznámky:
Pokud máme v klubovně místo, můžeme naaranžovat „stálou expozici“ například na jutu nebo na staré prostěradlo, obarvené na zeleno či hnědo, celou scenérii farmy nebo zahrady. Použijeme další přírodní materiály (listy, tráva, mech – na stromy, větvičky – ploty, bílé fazolky – kamínky na cestičkách, kameny – skály, apod.). Jistě sami přijdete na spoustu možností a váš výtvor bude originální a krásný.

2. Malujeme a vystřihujeme zvířátka:
Každý může některé ze zvířat, které ho zaujalo, namalovat. Namalované zvíře nebo fotografii či pohlednici zvířete mohou děti vystřihnout a nalepit na balicí papír. Ve skupince pak společně domalují ohrady, výběhy, stromy. Na závěr pak položíme balicí papíry k sobě, domalujeme cestičky, aby hezky navazovaly, a máme celou zoo (farmu) hotovou.

Plakát zážitků
Vytvoření plakátu, na který všechny děti nakreslí něco, co se jim na výletě v zoo (na farmě) líbilo.
Dětem rozložíme velký papír a necháme jim prostor, aby na tento papír nakreslily to, co se jim nejvíce líbilo. Mohou použít fotografie, pohlednice a nalepit to na flip chart nebo použít pastelky a samy své zážitky nakreslit. Tento plakát si můžeme vystavit v klubovně jako památku na výlet do zoo.

Krátká exkurze na naší farmě (do zoo)
Na závěr si uděláme společnou „exkurzi“ na naši farmu nebo do zoologické zahrady. Každý představí své zvíře a jako správný průvodce a ošetřovatel o něm něco řekne – např. proč si ho vybral, co se mu na něm líbí, čím se živí, kde žije, co k životu potřebuje, jaké vydává zvuky, čím je nebezpečné, apod.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda a Poznání.

Pozor na

Pozor na bezpečnost při práci s nůžkami a lepidlem, zvláštní pozornost zejména při práci s kapesním nožíkem a borovou kůrou.

Nabídková legenda

Po oddílové návštěvě zoo: „Ahoj děti, to jsme si užili výlet do zoo, viďte.“ říká medvěd Medula. „Já jsem moc rád, že jsme tam byli a mohli se podívat na zvířátka, která u nás ve volné přírodě nepotkáme. Mně se tam tak moc líbilo, že bych chtěl mít kousek zoo i doma. A víte co, my si ji můžeme spolu vyrobit. Pomůžete mi?“
Alternativa: „Ahoj děti,“ volá medvěd Medula. „Představte si, že jsem se byl v neděli podívat v zoologické zahradě! Tam vám bylo zvířat! A některá jsem ještě nikdy předtím neviděl. Moc se mi líbil … znáte ho? A byly jste někdy vy v zoo? Co se vám tam líbilo? … Moc se mi tam líbilo, aby vám to nebylo líto, přinesl jsem vám na ukázku … (viz níže fotografie zvířat) a můžeme si je společně prohlédnout … a můžeme si pak svoji vlastní zoo udělat!“

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zvířátka z různých materiálů dětem s poruchou jemné motoriky pomozte vyrábět. Pokud budou chtít zvířátka vystřihovat, rovněž jim buďte k ruce. Jakékoliv malované obrázky ze zoo pochvalte. Pokud se děti zdráhají mluvit o svém oblíbeném zvířátku před ostatními, tak nemusejí. Relaxační hry budou vhodným doplňkem všech výše zmíněných aktivit.