Osvědčilo se nám

Pečete s dětmi perníčky a lepí se vám těsto na váleček? Použijte na vyválení potravinářskou folii.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. FIMO hmota
       

Jak mě vidí ostatní

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C3, sebepoznání, sdílení pocitů, pochvala, kritika
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, občanská.

Děti se učí vyjádřit svůj názor, sdílet pocity, přijímat kritiku, pochválit někoho druhého i citlivě sdělit kritiku či negativní postoj. Aktivita slouží k prolomení bariér, nastartování komunikace.

 

Motivace

Každý z nás občas přemýšlí: Co si o mně ostatní myslí? Mají mě rádi? Štvu je něčím? A pokud ano, řeknou mi to do očí? A chci to vůbec vědět? V oddíle jsme všichni kamarádi, měli bychom umět se pochválit, ale i na rovinu říct, co nám vadí.

Potřeby

Čtvrtky, zavírací špendlíky, psací potřeby.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

 

Hru zahájíme krátkou debatou na téma mezilidské vztahy. Vhodné otázky: Umíme si navzájem vyjadřovat své pocity? Umím někomu říct, že mě něčím naštval a proč? Umím takovou kritiku přijmout, nebo se urazím? Umím být objektivní? Po debatě a zamyšlení na daná témata začneme s vlastní hrou. Všichni hráči si připevní na záda čtvrtku. Tato čtvrtka je čárou rozdělena na dvě poloviny – označené např. plus a minus, sluníčko a mráček, usměvavý a zamračený smajlík apod. Na povel se všichni začnou pohybovat po vymezeném prostoru a psát spoluhráčům na záda své postřehy. Plus: co na tobě mám rád, čeho si vážím, co mě na tobě přitahuje, jaké jsou podle mého tvé přednosti. Minus: co mě štve, co se mi na tobě nelíbí, cos mi provedl atd. Nepodepisujeme se. Píšeme jen těm spoluhráčům, kterým máme co sdělit. Můžeme své vzkazy doplnit i obrázkem. Atmosféru můžeme vylepšit hudbou. Po vypršení limitu (přizpůsobíme situaci) si všichni hráči sundají svou čtvrtku a přečtou si vzkazy ostatních. Necháme jim nějaký čas na to, aby si utřídili své myšlenky a pocity. Pak si sedneme do kroužku a sdílíme své pocity – jak se komu líbí hodnocení jeho spoluhráčů, jestli s ním souhlasí, jestli se ho něco dotklo a proč. Vedoucí musí debatu usměrňovat, aby nedošlo k napadání, osočování, hádkám.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Přátelství, Překonání.

 

Pozor na

Je velmi dobré, když vedoucí a případně instruktoři jsou zapojeni do hry. V každém kolektivu je totiž někdo neoblíbený, outsider a může se stát, že takovému dítěti všichni napíšou jen negativní hodnocení. V takovém případě mu vedoucí musí dopsat něco pozitivního, za něco ho pochválit. Hra může pomoci skupině v situaci, kdy jsou mezi jejími členy napjaté vztahy a děti nemají odvahu nebo příležitost je řešit, své problémy si vyříkat. Debata pak může být dost bouřlivá, ale díky usměrňování ze strany vedoucího by měla vést k závěru, že se vztahy nakonec urovnají.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Neklidné, hyperaktivní děti, které jsou kolektivem vnímány jako „zlobiči“, se mohou stát terčem kritiky ostatních – důsledně dohlédnout na to, aby se u nich objevilo i pozitivní hodnocení, při závěrečné reflexi jim věnovat patřičnou pozornost, aby mohly ventilovat případné negativní pocity, upozornit ostatní, že problém je složitější a je třeba trpělivosti a porozumění všech členů kolektivu. Rovněž je potřeba dohlédnout na to, aby se u každého dítěte objevil nějaký postřeh. Děti zapomínají na děti nenápadné, stojící mimo skupinu.