Osvědčilo se nám

Staré gumovky, kterým vaše děti odrostly, nevyhazujte. Na táboře se vždy najde někdo, kdo je nemá a komu budou.

Více...


Medvěd - Pomáhám přírodě

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 4
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Uvědomění si omezených samočisticích možností přírody.

Motivace

O ochraně životního prostředí by měly být děti již poučeny, ale je třeba tuto skutečnost neustále připomínat a pravidla chování k přírodě rozšiřovat. Příkladem může být třídění odpadků, naučme děti rozlišovat kontejnery podle barev a podle toho určovat, co se do nich správně vhazuje…

Potřeby

K tomuto metodickému listu je pracovní list P7A.
Nasbírané nejrůznější (čisté) odpadky z věcí, které lidé běžně využívají při své činnosti. Jejich počet by měl odpovídat počtu dětí (možná mírně převyšovat).

Provedení

Co sem nepatří
Po klubovně rozmístěte nejrůznější „odpadky“ tak, aby byly dětem nápadné.
Úkolem dětí je rozejít se po klubovně, pořádně se rozhlížet a přinést věci, které na dané místo nepatří. Každý, kdo najde jednu věc, si přijde sednout do kruhu uprostřed klubovny.

Metodické poznámky:
Hru si můžete zahrát i v parku, jen je potřeba přesněji vymezit herní území, čas a místo srazu.
Jak s odpady naložíme?
Nejprve poděkujte dětem, že věci přinesly. Pak si položíme několik otázek:
• Kdo myslíte, že může věci sesbírat v přírodě, v lese či v parku?

• Které zvířátko se stará o úklid odpadků v lese (odpověď – žádné – musí je uklidit člověk).

• Jak můžeme lesu a přírodě pomoci, aby nebyl plný odpadků?

• Pomůže, když budeme odpadky doma či tady v klubovně třídit? Proč?

• Jak se mohou odpadky roztřídit?

Nyní se pokuste vytvořit hromádky odpadků tak, aby bylo jasné, jak se odpadky třídí.
Připomeňte důležitost čistoty odpadů – např. kelímek bez jogurtu, nebo oddělení porcelánu od skla, chemikálií od plastových obalů či zvláštního zacházení s nebezpečnými odpady – baterie, zářivky apod.

Metodické poznámky: Je vhodné položit na zem doprostřed kruhu dětí několik papírů s tím, že nejprve odpadky roztřídíme na papíry, a pak k nim připíšeme nějaké vhodné pojmenování typu odpadu.

Pracovní list — Pomáhám přírodě
Necháme děti samostatně vybarvovat nepravosti na pracovním listu.
Druhá část listu se týká ekologie domácnosti. Nechejte je nejprve vybarvit správně nádoby. Jestli neznají jejich barvy, tak tuto část nechejte na příští schůzku. Ať je samy zjistí. Mohou si přitom připomenout, kde se nádoby na tříděný odpad v obci nacházejí. Nechte děti vystříhat kartičky s názvy odpadků a nalepit je pod popelnice, do kterých patří.

Odpadová míchačka
Každé dítě si zvolí, jaký „odpadek“ bude představovat. Můžeme přitom vyjít ze seznamu věcí, které našly při prvním průzkumu klubovny: plastový kelímek, PET lahev, igelitový pytlík, papírová krabička…
Všichni si sednou do kruhu s tím, že jeden hráč zůstane stát. Jeho úkolem je posadit se na místo, které se na chvilku uvolní, když vyzve dvojici hráčů, aby se vyměnili, např.: igelitový pytlík a papírová krabička, jiná možnost je, že vyzve všechno z papíru, nebo z plastu apod.

Metodické poznámky:
Místa je vhodné vymezit polštáři, papíry, židlemi apod. Jen při použití židliček je potřeba dbát na bezpečnost.

Obměna:
Jde v podstatě o obměnu hry koš ovoce. Děti nám možná i odpustí podobnost s původní hrou. Nebudou se na nás zlobit, když budeme v průběhu roku hrát obě.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Příroda.

Nabídková legenda

Podzim pomalu ukládal všechny rostlinky a zvířátka k spánku. Listí opadalo, a tu se pod každým druhým keřem objevila hromádka odpadků. Nepořádní turisté či naopak lidé, kteří se potřebovali něčeho zbavit, tady zanechali nejroztodivnější věci. Jak si s takovými věcmi však dokáže les poradit?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při práci s pracovním listem mějte na paměti, že děti s poruchami zrakové diferenciace budou mít problémy s vyhledáním všech nepravostí v přírodě, proto jim v případě nouze pomozte. Dále je nutné všechny důsledně poučit o tom, jaké barvy jsou typické pro kontejnery na odpadky, může se stát, že jedinci s poruchami zrakové diferenciace si budou barvy plést – můžete využít předpřipravené názorné obrázky či fotky. A některým jedincům usnadněte práci s nůžkami a lepidlem tím, že jim pomůžete (týká se to především mentálně postižených, autistů, méně zručných s poruchami jemné motoriky). Nezapomínejte veškeré provedené úkoly chválit!