Osvědčilo se nám

Máte doma ponožky, které nechcete zašívat? Naplňte je starými hadry a můžete hrát ponožkovou bitvu.

Více...

Náhodná hra

Geocaching II.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Zábavné recyklohraní
       

Sovík a rodina

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2015
Klíčová slova
rodina, C4, Člověk a společnost, Sovík, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Rukodělná
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Vytváří si povědomí o rodině, snaha o empatii. Rozvoj jemné motoriky a kreativity.

Motivace

Potřeba lásky a sounáležitosti patří k základním potřebám každého jedince. Povídání o lásce k nejbližším pomáhá dětem uvědomit si hodnotu každých lidských vztahů v rodině, mezi kamarády apod.

Potřeby

Pastelky, výseky z pěnové gumy, barevné papíry, lepidlo, nůžky, pracovní podložky.
K tomuto metodickému listu je pracovní list C4A.

Provedení

Posaďte se s dětmi do kruhu a převyprávějte jim úvodní příběh. Potom dětem rozdejte pracovní listy. Prohlédněte si s dětmi obrázek rodiny a popovídejte si s nimi o jejich rodinách. Nejlepší je, když začne vedoucí vyprávět o své rodině jako první. Potom můžete vyzvat ostatní, aby promluvili o své rodině. Pokud děti nejsou schopné vyprávět samy, je vhodné klást dětem otázky, které jim umožní se rozmluvit (jak se jmenuje maminka a tatínek, kolik mají sourozenců a jak se jmenují, zda jezdí za babičkou a dědečkem, jestli mají nějakého čtyřnohého kamaráda atd.). Pokud se dostanete s dětmi k povídání o dalších příslušnících rodiny, pozor na vysvětlení vztahů: tchán/tchyně, zeť/snacha, švagr/švagrová atd. POZOR! Celá tato aktivita by neměla přesáhnout čas 20 minut.
Před vyplňováním pracovních listů je možné vložit pohybovou aktivitu pro odreagování.
Pracovní list – Rodina
1. Pokus se seřadit členy rodiny od nejmladšího po nejstaršího. (Pokud již někdo má hotovo a má čas, může seřadit členy rodiny ještě podle velikosti, rozdělit na muže a ženy.)
2. Domaluj nad dětský domov sluníčko.
3. Popovídejte si s dětmi o tom, že jsou i děti, které rodiny nemají a žijí společně s jinými dětmi v dětských domovech. Pokud máte v oddíle dítě z dětského domova a je ochotné vyprávět, požádejte je, aby vyprávělo o tom, jak to u nich v domově vypadá.

Kde byste byli se svou rodinou nejraději?
Posaďte děti k pracovnímu stolu a rozdejte jim barevné papíry a na stůl připravte výseky z pěnové gumy a lepidlo (nejvhodnější je lepidlo ve formě tyčinky). Řekněte dětem, aby si našly barevné díly, jaké chtějí, a poskládaly z nich na papír místo, kde by nejraději byly se svou rodinou. (Doplňková aktivita: Případně nechte děti, aby na papír nakreslily a popsaly svůj rodokmen.) Vymyslete s dětmi co nejvíce písniček, básniček a říkanek, kde vystupují členové rodiny (např. Mámo, táto, v komoře je myš, Měla babka čtyři jabka, Ach synku, synku,…). Ti, kteří si na některou písničku nebo básničku vzpomenou, mohou být odměněni například bonbonem.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Přátelství.

Pozor na

V případě, že by se děti chtěly někomu jinému posmívat nebo jej nějak jinak zraňovat, je třeba toto jednání hned v zárodku potlačit a převést pozornost dětí jiným směrem.
Pokud budou děti pracovat s nůžkami či s lepidlem, je nutné, aby pracovaly vsedě a v klidu. Věnujte zvýšenou pozornost hyperaktivním dětem.

Nabídková legenda

Dnes má sovíkova maminka sova narozeniny. Odpoledne se sejdou všichni ze sovíkovy rodiny a budou mamince sově přát. Musí pro ni vymyslet dáreček. Ale sovík ….. nemůže přijít na to, jaký dáreček by maminku nejvíce potěšil. Bude se muset poradit s kamarády. Když se potom všichni sešli, zeptal se svých kamarádů. Medvídě ….. řeklo, že jeho mamince nejvíce udělalo radost, když jí přinesl kytičku. Koťátko jednou mamince darovalo myšku, kterou poprvé ulovilo, a maminka byla moc ráda. Tatínek kocour měl zase velikou radost, když mu koťátko ….. předvedlo šplh na strom. Ptáče prý své babičce k narozeninám zazpívalo pěknou písničku. A mraveneček vyrobil pro dědečka hůlku ze smrkové jehličky. Sovík poslouchal své kamarády. Najednou ho napadlo, co jeho maminku nejvíce potěší. Poděkoval svým kamarádům a běžel zařizovat dáreček. A co sovíkova maminka dostane? To se musíme nechat překvapit spolu s ní.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ty děti, které mají oslabené zrakové vnímání a nedokážou poznat rozdíl ve velikosti obrázků (viz úkol č. 1 z pracovního listu), dejte s empatickým kamarádem do dvojice – umožníte tím dítěti i kooperaci s vrstevníkem.
Děti z neúplných rodin nebo dětských domovů nenuťte hovořit o jejich rodinách, pokud samy nechtějí.