Sovík a rodina

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2015
Klíčová slova
rodina, C4, Člověk a společnost, Sovík, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Rukodělná
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Vytváří si povědomí o rodině, snaha o empatii. Rozvoj jemné motoriky a kreativity.

Motivace

Potřeba lásky a sounáležitosti patří k základním potřebám každého jedince. Povídání o lásce k nejbližším pomáhá dětem uvědomit si hodnotu každých lidských vztahů v rodině, mezi kamarády apod.

Potřeby

Pastelky, výseky z pěnové gumy, barevné papíry, lepidlo, nůžky, pracovní podložky.
K tomuto metodickému listu je pracovní list C4A.

Provedení

Posaďte se s dětmi do kruhu a převyprávějte jim úvodní příběh. Potom dětem rozdejte pracovní listy. Prohlédněte si s dětmi obrázek rodiny a popovídejte si s nimi o jejich rodinách. Nejlepší je, když začne vedoucí vyprávět o své rodině jako první. Potom můžete vyzvat ostatní, aby promluvili o své rodině. Pokud děti nejsou schopné vyprávět samy, je vhodné klást dětem otázky, které jim umožní se rozmluvit (jak se jmenuje maminka a tatínek, kolik mají sourozenců a jak se jmenují, zda jezdí za babičkou a dědečkem, jestli mají nějakého čtyřnohého kamaráda atd.). Pokud se dostanete s dětmi k povídání o dalších příslušnících rodiny, pozor na vysvětlení vztahů: tchán/tchyně, zeť/snacha, švagr/švagrová atd. POZOR! Celá tato aktivita by neměla přesáhnout čas 20 minut.
Před vyplňováním pracovních listů je možné vložit pohybovou aktivitu pro odreagování.
Pracovní list – Rodina
1. Pokus se seřadit členy rodiny od nejmladšího po nejstaršího. (Pokud již někdo má hotovo a má čas, může seřadit členy rodiny ještě podle velikosti, rozdělit na muže a ženy.)
2. Domaluj nad dětský domov sluníčko.
3. Popovídejte si s dětmi o tom, že jsou i děti, které rodiny nemají a žijí společně s jinými dětmi v dětských domovech. Pokud máte v oddíle dítě z dětského domova a je ochotné vyprávět, požádejte je, aby vyprávělo o tom, jak to u nich v domově vypadá.

Kde byste byli se svou rodinou nejraději?
Posaďte děti k pracovnímu stolu a rozdejte jim barevné papíry a na stůl připravte výseky z pěnové gumy a lepidlo (nejvhodnější je lepidlo ve formě tyčinky). Řekněte dětem, aby si našly barevné díly, jaké chtějí, a poskládaly z nich na papír místo, kde by nejraději byly se svou rodinou. (Doplňková aktivita: Případně nechte děti, aby na papír nakreslily a popsaly svůj rodokmen.) Vymyslete s dětmi co nejvíce písniček, básniček a říkanek, kde vystupují členové rodiny (např. Mámo, táto, v komoře je myš, Měla babka čtyři jabka, Ach synku, synku,…). Ti, kteří si na některou písničku nebo básničku vzpomenou, mohou být odměněni například bonbonem.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Přátelství.

Pozor na

V případě, že by se děti chtěly někomu jinému posmívat nebo jej nějak jinak zraňovat, je třeba toto jednání hned v zárodku potlačit a převést pozornost dětí jiným směrem.
Pokud budou děti pracovat s nůžkami či s lepidlem, je nutné, aby pracovaly vsedě a v klidu. Věnujte zvýšenou pozornost hyperaktivním dětem.

Nabídková legenda

Dnes má sovíkova maminka sova narozeniny. Odpoledne se sejdou všichni ze sovíkovy rodiny a budou mamince sově přát. Musí pro ni vymyslet dáreček. Ale sovík ….. nemůže přijít na to, jaký dáreček by maminku nejvíce potěšil. Bude se muset poradit s kamarády. Když se potom všichni sešli, zeptal se svých kamarádů. Medvídě ….. řeklo, že jeho mamince nejvíce udělalo radost, když jí přinesl kytičku. Koťátko jednou mamince darovalo myšku, kterou poprvé ulovilo, a maminka byla moc ráda. Tatínek kocour měl zase velikou radost, když mu koťátko ….. předvedlo šplh na strom. Ptáče prý své babičce k narozeninám zazpívalo pěknou písničku. A mraveneček vyrobil pro dědečka hůlku ze smrkové jehličky. Sovík poslouchal své kamarády. Najednou ho napadlo, co jeho maminku nejvíce potěší. Poděkoval svým kamarádům a běžel zařizovat dáreček. A co sovíkova maminka dostane? To se musíme nechat překvapit spolu s ní.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ty děti, které mají oslabené zrakové vnímání a nedokážou poznat rozdíl ve velikosti obrázků (viz úkol č. 1 z pracovního listu), dejte s empatickým kamarádem do dvojice – umožníte tím dítěti i kooperaci s vrstevníkem.
Děti z neúplných rodin nebo dětských domovů nenuťte hovořit o jejich rodinách, pokud samy nechtějí.