Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Detail akce

Název:  PVC 13 - Kvalifikace pro Hlavní vedoucí dětského tábora - HVDT ZRUŠENO!
Pořadatel:  13 Moravskoslezská krajská organizace
Datum:  7. 5. 16:00 - 10. 5. 2020 18:00
Lokalita:  Základna DDM Vítkov - Klokočov
Kraj:  Moravskoslezský
Popis: 

Školení pro získání Kvalifikace Hlavní vedoucí dětského tábora. Kurz je akreditovaný s celostátní platností. Kurz je povinný pro všechny, kteří vykonávají funkci hlavního vedoucího tábora. Předpokladem je dosažení kvalifikace Vedoucí dětského kolektivu (VDK) nebo Kvalifikace oddílového vedoucího. Stanovený časový rozvrh min. 24 vyučovacích hodin (21 hod - nečleni Pionýra).

Podrobné pokyny obdrží přihlášení účastníci cca 14 dní před kurzem.

 

Na kurzech je potřeba splnit níže uvedené podmínky a nejpozději první den kurzu odevzdat uvedené doklady. Písemné práce přivézt na kurz hotové dle níže uvedených pokynů.

 • věk min. 21 let (musí být dosažen v roce konání kurzu) - doložit občanským průkazem
 • kvalifikační průkaz (zelená knížečka – pro zápis kurzu) – platí pro registrované členy Pionýra
 • doklad o ukončeném kurzu VDK nebo KOV – doložit kvalifikační průkaz Pionýra nebo jinou listinu
 • doklad o min. jednoleté praxi ve vedení dětského kolektivu - doložit písemné potvrzení PS
 • doklad o min. tříletém výkonu jakékoli funkce na dětském táboře – písemné potvrzení provozovatele tábora – PS
 • doklad o bezúhonnosti – doložit výpis z rejstříku trestů ne starší než 2 měsíce před kurzem
 • doklad o zdravotní způsobilosti – doložit potvrzení svého lékaře o tom, že jste způsobilí pracovat s dětmi – viz příloha
 • písemná práce (s praktickým zaměřením) - zpracování celotáborové hry:
  • příprava před táborem, zajištění, rozdělení úkolů – termíny splnění,
  • průběh CTH, bodování, hodnocení,
  • nutný materiál k CTH (kostýmy, grafické podklady, atd.);
  • podklady budou uloženy ve složce, na které bude uveden název kurzu „HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÉHO TÁBORA“ + rok jeho konání, název CTH, jméno a příjmení zpracovatele, z jaké je PS, datum zpracování, podpis zpracovatele

 

Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu (je nutné správné zodpovězení 75% otázek).

Termín zkoušky: 12. 5. 2020 (náhradní termín 19. 5. 2020) v sídle PMKO.

 

Odkazy

 

 

Aktualizace

Ke dni 17. 2. 2020 přihlášeny pouze 2 osoby. Pokud do uzávěrky přihlašování (29. 2. 2020) nebude naplněna podmínka minimální účasti 10 osob, bude kurz zrušen.

 

3. 3. 2020 - Kurz pro nedostatek účastníku zrušen.

 


Doprava:  zajištěna společným autobusem z Ostravy - bude upřesněno cca 14 dní před konáním
Ubytování:  pokoje po cca 10 osobách
Strava:  zajištěna celodenní 5x denně
Cena: 
  Pro veřejnost:  2000
  Pro členy:  1200
Splatnost standardní ceny:  23. 4. 2020
Uzávěrka přihlášek:  29. 2. 2020
Lokalizace:  Celorepubliková
Typ akce:  Vzdělávací

Kontaktní informace


Kontaktní osoba:  Renata Chrástková
E-mail:  pionyrrenata@seznam.cz
Telefon:  +420 733 616 539
Akci vložil/a:  Martin Orlík
Web akce:  https://pionyr.cz/moravskoslezskaKOP/vzdelavani/
Soubory: