Vzdělávání

Informace a novinky

Jednotlivé kurzy budou průběžně vypisovány v seznamu kurzů zde. Na kurzy se prosím hlaste způsobem uvedeným v bodě „Jak se přihlásit“.

Na podzim 2019 plánujeme:

  • Víkend pro 15+ : v termínu 11. – 13. 10. 2019, Základna DDM Třinec – Nýdek Hluchová;
    předpokládaná cena do 400,- Kč/osobu

Vyhrazujeme si právo změnit termín konání jakéhokoliv kurzu.

Seznam vypsaných kurzů naleznete v menu pod položkou „Vzdělávání“ po rozkliknutí nebo na tomto odkazu.

 

Jak se přihlásit

Pokud není v Kartě kurzu uvedeno jinak, přihlášku zveřejňujeme nejpozději cca 1 až 2 měsíce před plánovaným termínem daného kurzu, do té doby se na ně NELZE přihlašovat. Po zveřejnění přihlášky u kurzu ji řádně a úplně vyplňte, pošlete garantovi PVC 13 na email: pionyrrenata@seznam.cz, garant Vám na váš e-mail potvrdí přijetí přihlášky a zaeviduje vás do seznamu přihlášených. Pro stažení přihlášky je potřeba být přihlášen jako člen Pionýra (Moravskoslezský kraj) – v případě, že jste nečlen nebo člen jiné krajské organizace kontaktujte garanta PVC – Renatu Chrástkovou s žádostí o zaslání přihlášky.

 

Jak zaplatit

Kurzy je potřeba zaplatit vždy nejpozději 5 dní před začátkem kurzu (pokud není v pokynech ke kurzu stanoveno jinak), a to na běžný účet: 2800320570/2010, Fio banka, a.s. Variabilní symbol je vždy číslo příslušné PS; do textu pak uveďte název kurzu a jméno přihlašovaného (nebo počet přihlášených u hromadných plateb). Při platbě převodem, nevystavujeme potvrzení o zaplacení, pouze fakturu – ekonom PMKO – Martin Veselý, moravskoslezsky@pionyr.cz

 

Garant Pionýrského vzdělávacího centra – PVC 13

Renata Chrástková
E: pionyrrenata@seznam.cz
T: +420 733 616 539