Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Celotáborová etapová hra

To je věc!

Hovoří se o ní jako o českém vynálezu a je častým programovým doplňkem náplně našich táborů. Celotáborová etapová hra není název přesný, ale protože na lepší zatím nikdo nepřišel, užívá se a přidržíme se ho i my. Z nejobecnějšího pohledu by totiž bylo nejvhodnější používat termín etapová hra. Etapových her ovšem existuje celá řada a lze je hrát kdekoli – třeba i od zimy do jara v Hodkovičkách. Pro odlišení a vyjádření, že se jedná o etapovou hru, hranou na táboře a určenou pro celý tábor a probíhající často po celý tábor, je nejvýstižnější název „CELOTÁBOROVÁ ETAPOVÁ HRA“ s příhodnou zkratkou CETEH.

Název „Celotáborová etapová hra“ se používá jako vžitý terminus technicus pro jednotný, uzavřený programový systém, spojený centrální motivací a dělený do několika etap. Etapy jsou rozloženy nejméně do 1/3 doby trvání tábora.

Proč ji hrajeme:

 • zaujme děti
 • poskytuje jim možnost dobrodružství, romantiky, fantazie
 • umožňuje vzájemné srovnání a hodnocení
 • vede děti k práci pro kolektiv
 • nenásilnou formou učí a prověřuje znalosti
 • specifikuje a charakterizuje tábor, činí ho neopakovatelným
 • zanechává trvalou vzpomínku
 • vyzdvihuje přednosti dětí
 • pomáhá vytvářet dětem nové obzory
 • vnese do obvyklého denního rytmu ruch a napětí
 • dává dospělým šanci na pozitivní „předvádění se“

Každá činnost v režimovém výchovném zařízení (a tím tábor bezesporu je), vyžaduje určitou přísnost a kázeň, danou každodenním soužitím ve větším kolektivu, respektování zásad bezpečnosti a pravidel organizace.

CETEH svým silným emociálním působením pomáhá tuto určitou striktnost vyrovnávat.

Celotáborové etapové hry, jako komplex motivovaných činností umožňují využít v táborovém prostředí všechny základní pedagogické principy a jsou tak bezprostředním výsledkem jejich konkrétního uplatnění.