Víte, že?

Podle respondentů v projektu Umačkáni dětmi musí být dobrovolník pracující s dětmi především hodný, trpělivý a přátelský.

Pozor na černé tábory

Co je „černý tábor“? Jednoduše řečeno – tábor pořádaný bez náležitostí či bez zaštítění spolehlivým provozovatelem.

Na „první pohled“ se černý tábor nijak od dobrého tábora nemusí odlišovat. Zpravidla však není hlášen hygienické službě a zdravotnickému zařízení. i když nelze tvrdit, že zajištění zdraví či bezpečnosti dětí je na něm zcela nedostatečné, velmi pravděpodobně tam „cosi“ není v pořádku (což se projeví v nějaké mimořádné situaci – střevní potíže většiny účastníků a podobně.)

Program takových „táborů nadivoko“ může být až přespříliš „dobrodružný“, o jeho kladném výchovném vlivu na děti pak lze pochybovat. Velmi pravděpodobně tábor také není pojištěný.

K pořádání „černých táborů“ se uchylují obvykle příliš sebevědomí, dále málo zkušení nebo naopak vychytralí lidé, kteří si chtějí ulehčit zodpovědnost či obejít některou z povinností nutného zabezpečení táborové činnosti, včetně zajištění potřebné dokumentace (kterou mnozí z nich nazývají zbytečným papírováním). Organizátoři černých táborů zkrátka uznávají jen ta práva a pravidla, která jim vyhovují a ne vždy se ohlížejí i na obecně respektované zásady nebo zákonná práva dětí. Ne náhodou se obávají jakýchkoliv kontrol, včetně návštěv rodičů. v jejich táborových aktivitách se objevují takové, které jsou líbivé, ale mohou také hraničit s porušováním základních bezpečnostních pravidel či až dokonce například s ohrožováním mravní výchovy dětí a mládeže.

Bylo bohužel zaznamenáno a ve sdělovacích prostředcích prezentováno i několik případů táborů, organizovaných „načerno“ osobami s kriminální minulostí, pedofily, ale i podvodníky, kteří vybrali peněžní zálohy za připravovaný pobyt dětí – a po určité době bez okolků zmizeli.

Pionýr je odpůrcem „černých táborů“ a pokud by některý vedoucí nerespektoval zákony ČR a vnitřní pravidla Pionýra, nemá v našem spolku místo.