V Hrádku pečujeme o své odloučené oddíly

Modeláři dostali dvě nové klubovny 18.9.2021

Obrazek

Oddíl Modeláři v Příkosicích měl v sobotu 18.9. svůj den D. Zástupci naší Pionýrské skupiny Hrádek, jim přivezli dárky k otevření dvou nových kluboven. V jedné se budou scházet letečtí modeláři a v druhé zájemci o ruční tvoření. Obec darovala bezúplatně dětem a jejich vedoucím ,prostory v nové hasičské zbrojnici. Součástí otevření kluboven byla i výstava , která mapovala 40 let práce modelářů. Děti mohly projít pohádkovou stezku, kde odměny v cíli rozdávala paní starostka. Díky za podporu a pomoc patří  nejen zástupcům obce ale i rodičům, kteří se na výstavbě podíleli.

20. 9. 2021, Vlasta Vasková