Projekt babi, dědo se rozrůstá

Jistě už víte, že v projektu Babi, dědo jde o sepsání vánočního příběhu z dob dětství prarodičů, který vypráví našim oddílovým dětem. Děti pak příběh doplní o vlastní zážitky a sepíší do jednoho literárního díla. Poté jej předají svému vedoucímu a ten na vyzvy@pionyr.cz.

Obrazek

Našli jsme ale příležitost, jak i v tomto zdánlivě jednoduchém úkolu pro děti najít něco, co může pomoct druhým a ukázat tak dětem plnění ideálu Pomoc v praxi.

Děti totiž nemusí skončit jen u vlastního dědečka nebo babičky, mohou zkusit napsat dopis jednomu úplně cizímu, jehož příběh zas bude úplně jiný.

Tato forma ale vyžaduje trochu přípravy – proto jsme vyzvali oddílové vedoucí, aby zjistili, zda nemají v okolí nějaký vhodný domov seniorů a oslovili vedení, že by rádi napsali dopis jejich klientům k výměně zkušeností o Vánocích s jejich oddílovými dětmi. A jestli by jim třeba poskytli křestní jména svých klientů, aby děti psaly přímo třeba dědovi Pepovi nebo babi Anežce.

Pokud je domov blízko, můžou tam dopisy zanést. Pokud najdou nějaký vzdálenější, pošlou dopisy poštou, třeba i ve společné obálce. Stejnou formou jim z domova může přijít odpověď. ;)

Cílem je pomoci, pomoci těm nejpotřebnějším, lidem, kteří jsou dost často sami, s minimálním kontaktem, protože doba je složitá, a tak si musí připadat opuštěni. Nebojme se a zkusme to změnit, kolika lidem můžeme společně pomoci? Takový dopis jim může udělat obrovskou radost a vlít jim do žil novou krev. Dětem určitě své vánoční příběhy z dětství rádi povypráví.

Pokud děti napíší příběh se svým nebo půjčeným prarodičem a druhý příběh s cizím z domova důchodců, mají hned dvě možnosti na získání odměny. I když tady je odměnou především pocit dobrého skutku. Práce ale dostane odborná porota, která se podílí i na hodnocení literární soutěže Pionýrského Sedmikvítku. Nejlepším autorům nabídneme postup do republikového finále Pionýrského Sedmikvítku. Všechny povídky připravíme k vydání v tematické publikaci. Ze všech zaslaných prací pak vylosujeme tři a jejich autory odměníme originálním tričkem Výzev pro všechny. Odměnu máme připravenou nejen pro vylosované dítě, ale také pro jeho (nebo půjčeného) prarodiče, který se do vyprávění pustil. A také pro „babi či dědu“ z domova seniorů.

Tak neváhejte a motivujte své děti.

 

Více se dozvíte na www.pionyr.cz/babidedo

14. 12. 2020, Jakub Kořínek