Vedoucí sdíleli zkušenosti s distanční činností oddílů

Desítky nápadů k distanční činnosti zazněly na on-line setkání vedoucích a instruktorů z pražských pionýrských skupin. Nasazení vedoucích nepolevuje, v činnosti oddílů se snaží pokračovat různými nápaditými formami. V článku najdete odkazy na zdroje, které na schůzce zazněly.

Obrazek

Protože na návrat k plnohodnotné běžné činnosti to ještě chvíli nevypadá, setkalo se v neděli 15. listopadu přes dvacet vedoucích a instruktorů z celkem dvanácti pionýrských skupin, aby si vyměnili zkušenosti z distanční činnosti, která v probíhá v jednotlivých oddílech.

V průběhu večera se nejprve probíral aktuální vývoj situace a výhled toho, co nás může v nejbližší době čekat s ohledem na nový systém opatření, zveřejněný ministerstvem zdravotnictví. Potom schůzka pokračovala představením materiálů, které pro oddíly i jednotlivce připravil centrálně Pionýr - e-odborky, výzvy, metodické listy i další.

Hlavní část setkání ale patřila představení konkrétních činností, aktivit a projektů, které v pražských pionýrských skupinách probíhají nebo probíhaly, a kterými se mohli inspirovat ostatní. Probíralo se také, co komu funguje nebo nefunguje na on-line schůzkách, bavilo se o možnostech propagace a zapojování veřejnosti do připravených aktivit i o dalších místech, kde hledat nápady a náměty pro další distanční činnost. Závěr schůzky využili někteří účastníci k prodiskutování konkrétních problémů, kterým při přípravě distanční činnosti čelí na svých pionýrských skupinách.

Máme radost, že i přes stávající omezení tolik vedoucích a instruktorů dále rozvíjí činnost ve svých oddílech a že se snaží pro oddíly najít v této situaci co nejvíc příležitostí. I tak si ale všichni přejeme, abychom se co nejdříve mohli zase potkávat na akcích fyzicky.

Za Výkonný výbor Pražské organizace Pionýra
Ondra Machulda

Zdroje, odkazy a nápady ze schůzky

 

Nápady z 68. PS Lvíčata (Aga)

 

Nápady z 213. PS UFO (Mája)

 

Další nápady a zdroje, o kterých se mluvilo:

17. 11. 2020, Ondřej Machulda

 

Odkazy

 

Fotografie