Darujme kroužky dětem i podruhé

Projekt Darujeme kroužky dětem vstoupil do druhého ročníku.

Rodiče tak mají opět příležitost žádat o příspěvek 2000 korun ve formě čtyř voucherů na volnočasové aktivity dětí. Letos není požadována finanční spoluúčast rodičů. Příspěvek lze použít nejen na členský či oddílový příspěvek, ale také na účastnické poplatky, např. na soustředění nebo víkendovou akci, či na nákup potřebného vybavení pro dítě.

Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže. Projekt v uplynulém období pomohl už 2584 českým a ukrajinským dětem, mezi které rozdělil 4,3 milionu korun. Na podporu českých rodin v tomto pololetí vynaložíme částku minimálně šest milionů Kč.

Rodiče si mohou v projektu vybírat z široké řady volnočasových aktivit. V uplynulém období volili nejčastěji sport (45 %) a oddílovou táborovou činnost (18 %).
Žádost o příspěvek lze podat snadno přes formulář na webu www.darujemekrouzky.cz.

Mirka

18. 9. 2023, Tereza Paulíková Trojanová