Výzvy a E-odborky startují

V pondělí 19. 10. se rozběhla nová aktivita pro pionýrské oddíly, kterou mohou využít i při scházení na dálku. Pomocí výzev dětem představuje pionýrské odborky a navíc jim umožňuje získat odbornost Kuchaře či Fotografa on-line.

Obrazek

Projekt vychází z pionýrských odborností, se kterými už některé oddíly pracují. Vybírá z nich ale ty aktivity, které se nejvíce hodí pro současnou situaci, kdy se oddíly nescházejí a jsou v kontaktu jen na dálku. Důležitou roli zde hrají děti, pro které jsou úkoly určeny, ale i vedoucí oddílů. Celý projekt má dvě hlavní části:

 

Výzvy

Jsou určeny hlavně pro ty děti, které se zatím nechtějí pustit do plnění kompletní odbornosti, nebo ještě nemají vybráno, která by byla ta pravá. Na každý týden budou zveřejněny tři výzvy z různých oblastí, aby děti mohly vyzkoušet různé činnosti a ochutnat tak z každé odborky něco.

Právě při plnění výzev je klíčová také role oddílových vedoucích, kteří mají výzvy dětem představit a sledovat jejich plnění, sdílet s dětmi na on-line setkáních zkušenosti a úspěchy při plnění výzev. Také budou plnit úlohu spojky mezi oddílovými dětmi a Pionýrem. Nechceme totiž, aby děti o splnění úkolů psaly mailem nebo po facebooku „někomu cizímu“. Vedoucí znají své děti nejlépe a dovedou je pochválit, povzbudit a motivovat.

Pro děti, které budou úspěšně plnit výzvy a budou vylosovány, jsme připravili drobnou odměnu v podobě trička (a protože se jedná o omezenou sérii, tak budou jednou určitě cenná :-)).

 

Odborky

Tato část je určena pro zájemce o jednu ze dvou odborností, které lze plnit a získat i online – Fotograf a Kuchař. Pro každou z nich je vytvořena virtuální „třída“ v aplikaci Google Classrooom, kde děti najdou podmínky, které je potřeba splnit pro získání odbornosti. Mohou tu také vkládat například fotky a další soubory, které dokládají, jak si s úkoly poradily. Takto získané odbornosti jsou na roveň s jinými získanými při běžné oddílové činnosti.

 

Více o E-odborkách se dozvíte tady: www.pionyr.cz/eodborky

 

21. 10. 2020, Jakub Kořínek