Ceny energií v souvislostech aneb upozornění pro vedoucí PS (a hospodáře)

Podzim 2021 přinesl drsný otřes na trhu s energiemi. Několik společností ukončilo dodávky plynu i elektřiny za výhodnější ceny a zákazníci museli přejít k tzv. dodavateli poslední instance. To jim přineslo zvýšené náklady. Dotklo se to mnoha odběratelů, jistě i pionýrských skupin.

Měl-li odběratel uzavřenou řádnou smlouvu o zajištění dodávek elektřiny či plynu za dohodnuté ceny do určité doby a dodavatel dohodu jednostranně nedodržel – smlouvu vypověděl, je tak zcela na místě prozkoumat vzniklou situaci a případně porušení smluvních podmínek žalovat.

Příkladem v tom může být postup Společné/skautské energie, což byl dlouhodobě fungující fundraisingový projekt, a byl do něho zapojený i Pionýr a některé jeho pobočné spolky. Zde se nabízí společný postup pro vymáhání náhrady škody. Informace, jak se připojit k procesu vymáhání, získávají zapojené subjekty e-poštou nebo na webu www.smlouvajezavazek.cz.

Dodavatelé hodně spoléhají na to, že se s nimi (drobní) zákazníci nebudou soudit. Ano, soudní pře nikdo nevyhledává, ale považujeme za potřebné upozornit, že obdobně jako Společná energie by ovšem měly postupovat i další pionýrské skupiny, kterým byla rovněž ukončena dodávka energií jednostranným krokem dodavatele. Jde o to, aby v budoucnu nemohl nikdo vedoucímu PS (jako statutárnímu orgánu) vyčítat, že nepostupoval podle zákona a nespravoval majetek PS s péči řádného hospodáře a zde případně neřešil náhradu vzniklé škody. Proto je důležité prozkoumat otázku vymáhání možné náhrady škody u každého dodavatele energií, který smlouvy nedodržel. Jistě je na místě se zajímat o to, zda také neexistují další vymahatelé a případně též spojit síly. To je vážný námět pro vedoucí PS, kterých se výpadek dodávky energií dotkl, aby vymáhání možné vzniklé škody nepodcenili.

19. 5. 2022, Martin Bělohlávek