Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Některé základní otázky vývoje dětského a mládežnického hnutí v Československu (1971)

1971
Některé základní otázky vývoje dětského
a mládežnického hnutí v Československu

Citace z obsáhlého dokumentu, který hodnotil vývoj v organizacích dětí a  mládeže v letech 1967 – 70,
schváleno 3. plenárním zasedáním Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže dne 23. února 1971.
  

Celkový vývoj v ČSM negativně ovlivnil i postup Ústřední rady PO ČSM. Na jejím IV. a V. plénu /březen, duben 1968/ převládly pravicové radikalistické názory Z. Jesenské, O. Kryštovka, J. Haškovce, na okamžitou změnu obsahu a struktury PO. Přes principiální postoje většiny členů ÚR ze Slovenska i některých členů ÚR v ČSR, kteří odmítali nesprávné názory, byly V. plénem ÚR PO ČSM přijaty závěry, které byly pravicově oportunistickou revizí ideových, politických i organizačních zásad PO /zřeknutí se rudého šátku jako symbolu organizace, vyhlášení vzniku Československého pionýra a distancování se od ČSM, schválení nového programu/. Ty se, zejména pro Prozatímní české vedení Pionýra, které bylo V. plénem ÚR PO ČSM zvoleno, staly základem k jeho oportunistické a revizionistické činnosti.

Odpovědnost za další vývoj PO převzaly po V. plénu Slovenská rada PO a Prozatímní české vedení Pionýra. Další vývoj byl v Čechách a na Slovensku značně rozdílný. Zatímco na Slovensku, přes některé vážné chyby, byl udržen vcelku realistický přístup k řešení problémů, rudý šátek zachován jako symbol, v ČSR jak prozatímní vedení, tak Česká rada Pionýra, zvolená na konferenci v červnu 1968, pod vedením O. Kryštofka, Z. Jesenské, O. Mageta, J. Haškovce a dalších, se stala jednou z bašt pravicově extrémních sil.