Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Zakládací listina ČRDM (1998)

1998
Zakládací listina České rady dětí a mládeže

My, níže podepsaní, zástupci občanských sdružení dětí a mládeže –
Asociace křesťanských sdružení mládeže,
Asociace turistických oddílů mládeže,
České tábornické unie,
Folklorního sdružení České republiky,
Junáka – svazu skautů a skautek České republiky,
Národního informačního centra mládeže,
Pionýra a YMCA v České republice,
vedeni touhou po vzájiné spolupráci a podpoře při uskutečňování
společného cíle, kterým je zasloužit se o blaho a prospěch dětí
a mládeže, na výraz naší svobodné vůle postupovat společně
při plnění tohoto poslání a z pověření sdružení, která nás vyslala,
zakládáme dne 7. 7. 1998 Českou radu dětí a mládeže.

 

Mgr. ALEŠ V. P. KRATOCHVÍL
Asociace křesťanských sdružení mládeže
Ing. IVA MACKOVÁ
Junák – svaz skautů a skautek České republiky
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
Asociace turistických oddílů mládeže
FRANTIŠEK ROUN
Národní informační centrum mládeže
MIROSLAV MIKEŠ
Česká tábornická unie
Mgr. MARTIN BĚLOHLÁVEK
Pionýr
ZDENĚK PŠENICA
Folklorní sdružení České republiky
Ing. JANA VOHRALÍKOVÁ
YMCA v České republice

 

Zakládací listina ČRDM – klikněte pro větší obrázek