Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Usnesení Celostátní konference Pionýra (1991)

1991
Usnesení Celostátní konference Pionýra
konané v Brně dne 6. 4. 1991

Celostátní konference Pionýra:

I. Bere na vědomí
 1. Zprávu o vývoji organizace Pionýr od mimořádné celostátní konference pionýrských pracovníků a návrh aktuálních úkolů;
 2. Zprávu o činnosti federální kontrolní a revizní komise Pionýra;
 3. Informace o výsledcích a další práci na historii československého pionýrského hnutí;
II. Schvaluje
 1. pozdravný telegram XXV. sjezdu ČSSD;
 2. Stanovy Pionýra;
 3. Výzvu všem oddílům, klubům a družinám Pionýra k aktivní účasti na akci Osm dní pro Zemi – Svět pro děti;
 4. Zprávu tiskové komise;
 5. Používání barev šátku (bílá, modrá, červená) pro zahraniční reprezentaci;
 III. Ukládá
 1. Získávat pro spolupráci bývalé členy organizace z nejrůznějších oblastí života naší společnosti s cílem seznamování se s tradicemi a dobrými příklady minulé i současné činnosti v místě, okrese;
  Zodpovídají: pionýrské skupiny
 2. Zajistit při ukončení činnosti jednotlivých článků organizační výstavby převzetí základní dokumentace a její archivace jejími vyššími orgány;
  Zodpovídají: jednotlivé orgány
 3. Pokračovat v analýze rozboru minulosti i současnosti organizace pořádáním semináře k historii československého pionýrského hnutí;
  Zodpovídají: federální rada Pionýra, česká rada Pionýra a slovenská rada Pionýra
 4. Provést změny v registraci organizace předáním Stanov Pionýra a Statutů Českého a Slovenského Pionýra na příslušné ministerstvo vnitra;
  Zodpovídá: Bohuslav Kühnel
 5. Zajistit propagaci časopisu Štafeta především mezi pionýry a ostatními dětmi (které zejména oslovuje), která současně pomůže vytvořit pozitivní vztah veřejnosti k organizaci;
  Zodpovídají: okresní rady Pionýra
  IV. Pověřuje

řízením organizace Pionýr v rámci vymezených kompetencí současné předsednictvo federální rady Pionýra a úkolem svolat první zasedání federální rady Pionýra.