Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Zpráva tiskové komise celostátní konference organizace Pionýr (1991)

1991
Zpráva tiskové komise celostátní konference organizace Pionýr
ze dne 6. dubna 1991
  

V sobotu 6. dubna 1991 se v brněnském Ekocentru sešli delegáti Celostátní konference organizace Pionýr. Po konání republikových konferencí, které připravily základní dokumenty organizace ve Slovenské i v České republice, projednali a schválili delegáti sobotní celostátní konference Stanovy organizace Pionýr. Po více než ročním používání dočasných dokumentů bylo nutné akceptovat vnější i vnitřní změny v podmínkách činnosti organizace.

Přes dílčí odlišnosti v republikových statutech však obě organizace zůstaly v jednom federativním celku. Stanovy této celostátní organizace Pionýr / Pionier schválili v sobotu delegáti, zastupující obě “pionýrské republiky” bez velkých zádrhelů.

V diskusi, která se v průběhu konference rozvinula, delegáti podpořili poslání organizace – nadále usilovat o šťastný a pestrý život dětí v jejich volném čase. Stejně jako loni se organizace aktivně přihlásila k ekologické iniciativě “8 dní pro Zemi”. Dále se delegáti zabývali hodnocením historie a vývojem československého pionýrského hnutí a rozhodli o pokračování práce v mapování své minulosti.

Po překonání určitých těžkostí v průběhu uplynulého roku se postavení a perspektiva organizace Pionýr jeví daleko konkrétněji a jasněji.