Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Tisková zpráva (1990)

1990
Tisková zpráva
z Mimořádné celostátní konference pionýrských pracovníků Brno, 21. ledna 1990

V kongresové hale brněnského výstaviště jednala mimořádná celostátní konference pionýrských pracovníků, které se zúčastnilo 414 delegátů, z nichž 88,2 % pracuje přímo s dětmi a 95 hostů.         

Konference se zabývala nejnaléhavějšími úkoly této dětské organizace. Rozhodla se pokračovat ve své činnosti jako samostatná a nezávislá organizace dětí, mládeže a dospělých pod názvem Pionýr.       

Pionýr se nezříká rovnoprávné spolupráce se všemi dětskými a mládežnickými organizacemi s cílem uspokojovat oprávněné potřeby a zájmy svých členů. Konference schválila prozatimní programové zásady a statut. Z nich vyjímáme např. změny pionýrských zákonů, jiný bude i systém řízení. Při tvorbě nových symbolů a případných krojů Pionýra chce se federální rada řídit především názory a představami svých členů a bude o nich proto rozhodovat později.

Dále konference zvolila 24člennou přípravnou federální radu v čele se Stanislavem Klímou a 11člennou federální kontrolní a revizní komisi. Tato přípravná rada bude řídit a zabezpečovat činnost Pionýra, jeho oddílů a orgánů do řádné celostátní konference.

Byl přijat text dopisu předsedovi vlády ČSSR Marianu Čalfovi a delegáti konference se dohodli, že vyšlou delegaci k prezidentu republiky V. Havlovi.

Průběh konference zdůraznil úsilí o humanistickou, mravní a vlasteneckou výchovu dětí. Účastníci konference jsou přesvědčeni, že zejména děti a mladí lidé potřebují širokou nabídku činnosti pro svůj volný čas a obracejí se na československou veřejnost s důvěrou v pochopení a podporu.