Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Text pozdravného telegramu V. sněmu Českého Junáka, svazu skautů a skautek (1992)

1992
Text pozdravného telegramu V. sněmu Českého Junáka, svazu skautů a skautek
25. dubna 1992

„S vědomím chyb minulosti chceme však vyjádřit názor, že by bylo nerozumné donekonečna setrvávat ve vzájemných sporech. Uplynulá doba prověřila naši upřímnou snahu, doloženou skutky, o nápravu křivd.
Proto vidíme jako reálnou možnost, když ne přímé spolupráce, tak alespoň rozumného soužití junáků a pionýrů. Vždyť naše problémy i zájmy členů jsou podobné.

Česká rada Pionýra“