Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Text pozdravného vystoupení na IV. sněmu Českého Junáka, svazu skautů a skautek (1990)

1990
Text pozdravného vystoupení na IV. sněmu Českého Junáka, svazu skautů a skautek
19. května 1990    Praha
pí Milena Kořínková, členka Pražské rady Pionýra a Obvodní rady Pionýra Praha 10
 

„Vážení přátelé,

     dovolte mi z pověření České rady Pionýra a osobně předsedy ČRP Martina Bělohlávka, který se dnes účastní zasedání ČRP a FRP v Šumperku, pozdravit váš sněm jménem téměř půl milionu členů Pionýra v celé ČR.

     Ti z vás, kdo v uplynulých letech v nejrůznějších organizacích a tedy i  v naší organizaci Pionýr nepřestali pracovat s dětmi, dobře vědí, jak zoufale málo opravdu obětavých a znalých lidí bylo v této republice ochotno obětovat všechen svůj volný čas výchově nejmladší generace. Proto opravdu upřímně a opakovaně vítáme zahájení činnosti vaší organizace, protože ji chápeme jako kvalitní rozšíření nabídky smysluplné činnosti pro děti a obhajoba jejich zájmů se může stát naší společnou platformou pro další spolupráci. Věříme, že bude dobrá a  všestranná, protože máme mnoho společných problémů výchovných i  materiálně technických.

     Ještě jednou vás chci ujistit o tom, že pionýři nikdy neusilovali o  likvidaci junácké organizace a dnes, kdy tato organizace opět naplno žije, jí přejeme jen to nejlepší – mnoho sil, trpělivosti a hodně, hodně úspěchů.“