Víte, že?

Opravdu dobrý tábor pomáhá dětem a rodičům s výběrem táborů už od roku 2005. Cenné rady nabízí i návodná videa na našem YouTube kanále.

Stanovisko I. VZ ČRP k další spolupráci se slovenskou organizací Pionier (1993)

1993
Stanovisko I. výročního zasedání
České rady Pionýra k další spolupráci
se slovenskou organizací Pionier
7. února 1993 

Počátkem tohoto roku zanikla Česká a Slovenská federativní republika a místo ní vznikly samostatná Česká a samostatná Slovenská republika. Tuto novou situaci jsme museli vzít na vědomí. Nový státoprávní stav od nás ovšem vyžaduje zaujmout stanovisko k další spolupráci se slovenskou organizací Pionier.

V posledních třech letech jsme působili v přátelské spolupráci na společném díle: na výchově demokraticky smýšlejících a jednajících dětí, mládeže a dospělých, členů naší organizace. I v této krátké době jsme svým podílem k tomu přispěli a napsali novou stránku do kroniky našeho demokratického dětského hnutí.

Dnešním státoprávním uspořádáním sice došlo k rozdělení naší organizace, nekončí však společné usilování a  spolupráce. Proto výroční členské shromáždění České rady Pionýra pokládá i nadále za svůj úkol: navazovat na tradice a dosavadní výsledky této spolupráce; udržovat vybudované přátelské vztahy; vytvářet nové kontakty členů a vedení našich organizací, dětí, mládeže a vedoucích z obou republik.

Chceme se s vámi i nadále setkávat, vzájemně poznávat bohatou historii, přírodní krásy i současný život našich zemí, spolupracovat při obhajobě a prosazování práv dětí a mladých lidí.

S tímto záměrem se obracíme na Vás, naši přátelé, s přáním a výzvou učinit společné kroky, které umožní:

  • zakončit působení existující federální rady Pionýra;
  • zahájit nový způsob spolupráce vedoucích orgánů českého Pionýra a slovenského Pioniera;
  • dohodnout kroky usnadňující spolupráci mezi okresy, skupinami a oddíly našich organizací v příštím období.

Jedno období naší spolupráce skončilo. Věříme, že v brzku zahájíme ve prospěch mladé generace obou republik období nové a úspěšné.

V Praze 7. února 1993

Účastníci výročního zasedání
České rady Pionýra