Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Seminář k vymezení Pionýra (1990)

1990
Seminář k vymezení Pionýra 
Praha

Příprava semináře probíhala od června 1990, když už bylo zřejmé, že všeobecná rozprava jdoucí z minulosti do budoucnosti a prolínající celou federální organizací Pionýr nemá jasný směr.

Byl zaměřen na základní problémy a otázky dalšího života dětské organizace v České republice – na „objasnění činnosti organizace Pionýr v následujícím období v souvislosti s dalšími aspekty vývoje dětského a mládežnického hnutí. Vymezení místa organizace Pionýr v politickém spektru a struktuře dětských a mládežnických organizací.“