Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

I. republiková konference Pionýra v České republice (1991)

1991
I. republiková konference
Pionýra v České republice
se konala ve dnech 26. – 27. ledna 1991 v Praze
  

Schválila:

Program a  Statut Pionýra s tím, že jejich platnost byla vyhlášena na zasedání ČRP po celostátní konferenci Pionýra (13. – 14. dubna v Šumperku)

Aktuální úkoly organizace Pionýr
  • Pravidelnou, všestrannou, zajímavou a cílevědomou činností upevňovat vzájemné vztahy členů Pionýra i vztah ke své organizaci. Zdůrazňovat zájmový charakter obsahu, odpovídající potřebám a přáním dětí i jejich vedoucích. Prokazovat tím akceschopnost organizace a prostřednictvím různých soutěží a dalších aktivit probouzet zájem dalších dětí o  společnou činnost.
  • Důsledně uplatňovat v denní praxi základní dokumenty Pionýra. Členy Pionýra seznamovat se zásadami Úmluvy dětských práv OSN z listopadu 1989 a promítat je do činnosti organizace.
  • Při prosazování potřeb a zájmů dětí partnersky spolupracovat s dalšími hnutími a organizacemi dětí a mládeže. Iniciovat a podporovat vznik a činnost rad dětských a mládežnických organizací v místech i okresech.
  • Navazovat kontakty s dalšími činiteli, seznamovat je s výsledky činnosti Pionýra a jeho záměry, hledat v nich oporu, prolamovat kruhy nedůvěry, mlčení nebo znevažování….
  • Navazovat spolupráci se zahraničními demokratickými hnutími a organizacemi dětí, mládeže a dospělých zejména z Evropy, s nimiž nás spojují společná východiska i cíle, zásady Úmluvy dětských práv OSN. Cílem této spolupráce má být vzájemné osobní poznání dětí i dospělých ve společných činnostech a v konečném důsledku podporu evropského sjednocení….

Směrnici ke sjednocujícím prvkům v organizaci Pionýr

Přihlásila se k výzvě Občanského deníku “Věc veřejná” k otázce práv dítěte

Schválila delegáty na Celostátní konferenci pionýrských pracovníků