Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Prozatimní Programové zásady Pionýra (1990)

1990
Prozatimní Programové zásady Pionýra
přijaté na Mimořádné konferenci pionýrských pracovníků  Brno, 20. ledna 1990
 

Pionýr je samostatná společenská organizace dětí a jejich starších přátel působící na území ČSSR. Vychází ze zájmů a potřeb dětí, národů a národností naší vlasti, z tradic pionýrského hnutí a zkušeností dětských organizací u nás i v zahraničí.

Pionýrské ideály
 • Organizace vede své členy v duchu demokratických tradic našich národů, mravnosti, humanity a vlastenectví.
 • Členové Pionýra jsou čestnými, pravdomluvnými a  obětavými kamarády, přáteli dětí celého světa. Váží si svých rodičů. Mají úctu ke starším a jsou ohleduplní ke zdravotně postiženým. Upevňují si své zdraví a tělesnou zdatnost. Chrání přírodu, životní prostředí a prospěšné výsledky lidské práce. Chtějí být kulturními, touží poznávat a prožívat krásu.
 • Členové organizace naplňují svou touhu po poznání. Hledají cesty k pravdě, učí se poznanou pravdu vyslovovat a nebojácně uskutečňovat.
 
Pionýrské činy
 • Organizace naplňuje pionýrské ideály prostřednictvím různorodé činnosti ve volném čase dětí. Uspokojuje tím zájmy svých členů. Žijí v ní vedle sebe v činné spolupráci a shodě skupiny, oddíly a družiny různých zaměření.
 • Členové oddílu samostatně rozhodují o své společné činnosti. Pomocníkem jsou jim pionýrské výchovné programy. Členem organizace může být jen ten, kdo se zúčastňuje pionýrské činnosti a je připraven prožívat se svým kolektivem dobré i zlé.
 • Všechny pionýrské kolektivy bez rozdílu svého zaměření vyžadují, aby jejich členové přistupovali zodpovědně ke svým povinnostem, aby si všímali, kde je jejich nápadů a rukou zapotřebí.
 
Pionýr a společnost
 • Pionýrské ideály a pionýrské činy podporují pokrokové cíle našeho státu.
 • Organizace se plně hlásí ke Konvenci dětských práv, vyhlášené OSN a prosazuje její důsledné uplatňování v Československu.
 • Spolupracuje s rodiči, školou, organizacemi a institucemi, které se zabývají výchovou dětí a mládeže pro naší společnost.
 • Přispívá ke shodě a akční jednotě dětských a mládežnických organizací při obhajobě potřeb a zájmů dětí.
 • Pionýr učí děti samostatně se rozhodovat, řídit a organizovat si svoje záležitosti, ctít demokratické principy.