Víte, že?

Podle respondentů v projektu Umačkáni dětmi musí být dobrovolník pracující s dětmi především hodný, trpělivý a přátelský.

Text pozdravu X. sněmu Junáka svazu skautů a skautek ČR (2001)

2001
Text pozdravu X. sněmu Junáka
svazu skautů a skautek ČR

předsedy ČRP Mgr. Martina Bělohlávka ze dne 19. řijna 2001

  

Vážené delegátky a delegáti,

původně jsem přijal pozvání na jednání vašeho sněmu. Bylo mým přáním oslovit vás přímo a vyjádřit tak obdiv za vaši výchovnou práci, které nikdy nebude dost a jen málokdy bývá zvnějšku oceněna.

Bohužel neradostné okolnosti tomu zabránily. Pokusím se tedy alespoň v krátkosti naznačit několik myšlenek, neboť mám pocit, že situace dospěla k bodu určitého zlomu.

Nelze nevidět, že v procesech, které probíhají v sektoru sdružení dětí a mládeže, mají vztahy právě našich sdružení zcela výjimečnou povahu, což je pouze dokladem naší vyšší odpovědnosti vůči sobě i vůči okolí.

Poslední roky určitého bližšího soužití v České radě dětí a mládeže prokázaly jak nesporné možnosti, tak i nemalé problémy mezi námi.

Musím ovšem říci, že vůle je řešit – v zájmu vyšším – musí být oboustranná a Pionýr ji deklaroval a naplnil skutky. Projevil ji s vědomím, že musí učinit první vstřícný krok ve sporných záležitostech. Jsme připraveni v nastoupeném procesu pokračovat a také vnímáme nutnost určit si metu.

Známe skutky, které byly spáchány z mocenských pozic. Prohlašujeme, že za ně neneseme odpovědnost a nemůžeme ji ani přebírat, jelikož jsou současně v naprostém rozporu s principy demokracie a plurality, jež zastáváme jako zásadní programová východiska. Současně konstatujeme, že máme řadu možná málo známých, ale nezpochybnitelných dokladů, že jsme snažili, v rámci našich možností, je napravit.

V dalším vývoji našich vzájemných vztahů vidíme jen jedinou cestu, a to takovou, která nebude zatížena neustálými návraty k problémům minulosti. Nechceme opomíjet historický odkaz a z něj plynoucí poučení. Musíme však uzavřít sporné kapitoly a již se k nim nevracet. Podobně jako to učinily světové mocnosti významnější než naše dvě sdružení, jejichž postoj byl mnohem nesmiřitelnější a jejichž historie byla zatížena křivdami neporovnatelně větších rozměrů.

Znovu chci zdůraznit, že pionýři nikdy neusilovali o likvidaci skautského hnutí (což lze doložit i  historickými dokumenty). Dnes, kdy vaše organizace opět naplno žije, jí přejeme vše dobré – mnoho sil, trpělivosti a úspěchů.

19. října 2001

Mgr. Martin Bělohlávek
předseda České rady Pionýra