Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Tisková konference Ústřední rady Československého pionýra (1968)

1968
Tisková konference Ústřední rady Československého pionýra
Informátor č. 3    17. dubna 1968

Ve čtvrtek 11. dubna 1968 se konala za účasti členů předsednictva Ústřední rady Československého pionýra a devíti zástupců tisku.

Předseda ústřední rady dr. Jiří Pelikán, CSc je seznámil s úkoly nejbližšího období – do připravovaných konferencí Československého pionýra v okresech a krajích.

Ke koncepci hnutí prohlásil, že Československý pionýr si nepřisvojuje monopol na práci s dětmi, ale že si bude nadále vytvářet společenský charakter své práce. Zdůraznil tendenci dobrovolnosti práce v hnutí, zásadní odpor masovosti z teoretických i praktických důvodů, dát možnost dětem vybírat si své kolektivy; ke kádrové problematice hnutí se vyjádřil v tom smyslu, že nastoupená cesta přechodu na amaterismus dá možnost uplatnění především dobrovolným pracovníkům. Pokud jde o aparát a skupinové vedoucí, zdůraznil profesionalismus nejen podle platu, ale i podle kvalifikované práce.

Zvyšují se i nároky na členství v organizaci: zkouška připravenosti, zkouška důvěry a věrnosti, pravidelné rozhovory s pionýry po půl roce a registrace členů, důraz na mnohostrannost systému v PO. Osvětlil také změny v symbolice přijaté V. plénem Ústřední rady – základním symbolem se stává odznak a bude vyhlášena soutěž na nový odznak. Oddíly mají možnost volit si své názvy, znaky apod. (Např. oddíl pionýrů Modrý kruh z Košíř má ve znaku hvězdu a  plamen i svou přísahu, rudý šátek bude používat jen při slavnostech a  šátek žlutý pro všední činnost.

Oznámil rovněž, že první serie vyráběných pionýrských krojů bude dětem prodána před odjezdy na Mezinárodní tábory mládeže.

Z řad redaktorů byly předkládány dotazy týkající se hlavně názvu, obsahové náplně, v čem je rozdíl mezi Pionýrem a Junákem, jaký bude program PO a činnost, poměr hnutí k sportu a turistice.

Odpovídali členové předsednictva:
K názvu – Čsl. pionýr jde dál v obsahu činnosti než Junák, vedle tábornické činnosti dává možnost vytváření dalších kolektivů k různým oborům lidské činnosti, technice, kultuře, mladí strážci hranic a armády atd.
K řízení – v Čsl. pionýru se zdůrazňuje výchova k demokratičnosti.
Ještě k názvu – různé obchodní organizace i podniky i bez souhlasu Pionýra používaly tohoto názvu pro své výrobky atd. a tím pomáhaly k zevšednění.
K tělovýchově a sportu – v posledních letech se organizovala řada akcí, lehkoatletický čtyřboj, pohár hokejistů atd. tuto činnost bude Čs. pionýr organizovat i nadále, aniž by se chtěl plést do činnosti tělovýchovné organizace. Československý pionýr bude mít zájem na rozvoji dětí v duch zásady v zdravém těle, zdravý duch.