Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Nové vedení Ústřední rady Československého pionýra zvoleno (1968)

1968
Nové vedení Ústřední rady Československého pionýra zvoleno
Informátor č. 2    z jednání ÚR PO    6. dubna 1968    Seč
 

V sobotu, těsně po poledni zvolila Ústřední pionýrská rada (nový název byl přijat až večer) nové vedení Pionýrské organizace. Do čela předsednictva Ústřední rady Československého Pionýra byl zvolen s. Jiří Pelikán, odborný asistent na pedagogické fakultě v Brandýse nad Labem. Tento celostátní orgán, v němž je celkem 6 členů, bude ještě doplněn o 3 zástupce Slovenské rady Čs Pionýra. Zatím vedle předsedy jsou členy předsednictva ss Jiří Chodníček, tajemník krajské rady Čs. Pionýra v Brně a Josef Mizera, ředitel Domu Čs dětí v Praze.

Pro české a moravské kraje bylo zvoleno 9ti členné vedení v čele s předsedou Oldřichem Kryštofkem, redaktorem Čs. rozhlasu v Praze. Dalšími členy tohoto orgánu jsou: ss Dr. Zdena Jesenská, CSc, z pedagogické fakulty Karlovy University v Praze; Věra Viceníková, zástupce vedoucího oddělení Ústřední rady Čs. pionýra; Vlasta Komínková, vedoucí oddělení krajského domu pionýrů a mládeže v Ústí nad Labem; Oto Maget, ředitel městského domu pionýrů a mládeže Praha – Karlín; Ladislav Neliba, ředitel okresního domu pionýrů a mládeže v Opavě; Rudolf Padrta, ředitel Čs. pionýrského tábora v Seči; Karel Popovič, hospodář Pionýrského tábora v Seči; Miloš Rampas, tajemník okresní rady Čs. Pionýra v Praze 4.

Tyto orgány budou celou organizaci řídit až do konferencí, z nichž celostátní se má konat na podzim a konference česká v červnu.